U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Lidstaten willen meer consumentenbescherming en harmonisatie voor digitale contracten

24 augustus 2018 - door Veronique Vennekens

Bijna een derde van de lidstaten wil meer consumentenbescherming en een hogere harmonisatie voor het voorstel van de contracten voor digitale inhoud. Dit maakten 9 delegaties bekend nadat op 8 juni een algemene oriëntatie werd aangenomen door de Raadsformatie Justitie en Binnenlandse Zaken.

De lidstaten geven hun standpunten nog mee ook al is de algemene oriëntatie al goedgekeurd door de Raadsformatie. Er zal wel rekening gehouden worden met deze standpunten in de trialoog, het overleg tussen de Commissie, Parlement en de Raad.

Lidstaten willen meer consumentenbescherming en harmonisatie voor digitale contracten

Welke lidstaten hadden nog iets toe te voegen aan het debat?

  • Portugal, Frankrijk, Roemenië, Cyprus en Italië stuurden een gezamenlijk standpunt. Zij verwachten een ambitieuzere richtlijn op het vlak van consumentenbescherming. Zij vinden ook dat de maximum harmonisatie na één jaar niet overeenkomt met de twee jaar minimum harmonisatie die geldt voor de aansprakelijkheid van de verdeler. Zo'n discrepantie zou de bescherming van de consument verminderen.
  • Oostenrijk vindt dan weer dat de voorstellen over de omgekeerde bewijslast gedurende één jaar en over contracten waarbij persoonlijke data wordt vrijgegeven, een te hoge last vormen voor de verdeler van de producten. Zij willen een criterium toevoegen die rekening houdt met de belangen van de consument. Oostenrijk is ook van mening dat de voorstellen over de garantieduur en het beëindigen van een contract momenteel nog niet duidelijk genoeg zijn.
  • Letland, Litouwen en Luxemburg vinden het spijtig dat het originele voorstel van de Commissie zo afgeslankt is. Nu zullen lidstaten nog steeds zelf kunnen beslissen hoe lang de garantieduur is en eigen bepalingen handhaven over het beëindigen van ongelimiteerde contracten of bundelcontracten. 

Volgende stappen?

  • Europees Parlement: IMCO en JURI comité zullen samen stemmen over het ontwerprapport op 28 september 2017
  • Europese Raad: wil met zijn algemene oriëntatie trialoog-gesprekken starten met Europees Parlement. Dit kan pas na de stemming in de comité's van de parlement.

Meer lezen? 

Lees hier de ontwerptekst van de algemene oriëntatie

Maak een account aan

DOSSIER

Regels digitale overeenkomsten: levering van digitale inhoud én verkoop van goederen

Zowel Parlement als Raad keuren finale teksten goed. Beide richtlijnen verschijnen in het Europees Publicatieblad.

Lees meer
Volg ons