U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Laatste ontwikkelingen in Europese meerjarenbegroting

05 september 2019 - door Simon De Coster

De tijd om een akkoord te vinden over het MFK begint te dringen. Hoever staan de onderhandelingen ondertussen?

 • Het Europees Parlement bevestigde haar onderhandelingspositie al in november 2018.
 • De Raad geraakt er voorlopig nog niet uit.
 • Men hoopt tegen het einde van het jaar een akkoord te vinden.
Laatste ontwikkelingen in Europese meerjarenbegroting

Voorstel van de commissie

De Europese Commissie deed begin mei 2018 haar voorstel voor een nieuwe meerjarenbegroting uit de doeken. De Europese Unie mocht volgens dat voorstel de komende zeven jaar €1.279 miljard uitgeven. Dat is l 1,14% van het BNI van de lidstaten. Kernwoorden daarbij zijn meer transparantie, flexibiliteit en stroomlijning. Ook de link tussen het budget en de rule of law wil de Commissie versterkt zien.

In het voorstel zijn er twee duidelijke tendensen. Enerzijds kent het budget voor onderzoek en ontwikkeling een grote stijging. Anderzijds wordt er serieus bespaard op landbouw en cohesie.

Daarnaast legde de Commissie enkele nieuwe vormen van eigen middelen op tafel. naast de bestaande nationale bijdragen, inkomsten uit douanerechten en een deel van de btw-grondslag van een lidstaat deed ze volgende voorstellen.

 • Een nationale bijdrage op basis van het volume niet-gerecycleerd plastic afval in een lidstaat.
 • Inkomsten via het emissiehandelssysteem.
 • Een deel van de vernieuwde Common Consolidated Corporate Tax Base.

Het Europees Parlement

Daarna gingen de Raad en het Europees Parlement aan de slag en namen ze het voorstel onder de loep. Het Parlement kwam daarbij vrij snel tot een eigen onderhandelingspositie. Midden november 2018 waren de MEP’s het eens over hoe zij de begroting voor de komende zeven jaar zien:

 • Een stijging van het totale budget naar €1.324 miljard, of 1,3% van het BNI.
 • Een verhoging van bijna 50% van de middelen voor onderzoek en innovatie ten opzichte van het Commissievoorstel.
 • Een handhaving van het budget voor landbouw en cohesie, in tegenstelling tot de besparingen in het oorspronkelijke voorstel.

Bijkomend stelt het Parlement hogere co-financieringspercentages, extra budget voor Interreg (3% in plaats van 2,5% van het cohesiebudget) en een begrotingsperiode van tien in plaats van zeven jaar voor.

Wat betreft de eigen middelen is het Parlement ook voorstander van het voorstel van de Commissie. Het voegt daar zelfs enkele andere mogelijkheden aan toe:

 • Een Europese vennootschapsbelasting
 • Een financiële transactietaks
 • Een digitale belasting

Discussies in de Raad: van Oostenrijk tot Finland

Binnen de Raad gaan de onderhandelingen minder vlot. De lidstaten zijn verdeeld over verschillende onderdelen:

 • De grootte van het budget. Vooral de netto-betalers (zoals Nederland, Zweden en Finland) willen een budget van minder dan 1% van het BNI van de lidstaten. België is  is dan weer wel voorstander van een groter budget.
 • De besparingen. De lidstaten die traditioneel veel steun krijgen uit het GLB zoals Ierland, Spanje en Frankrijk) zijn uiteraard tegen de voorgestelde besparingen op landbouw. Net zoals de zogenaamde cohesielanden (zoals Roemenië, Polen en Slowakije) tegen de voorgestelde besparingen op cohesie zijn.

Onder het Oostenrijkse Voorzitterschap kenden de onderhandelingen weinig vooruitgang. Om de onderhandelingen te faciliteren introduceerden ze een negotiation box, of onderhandelingsdocument. In dat document worden alle heikele thema’s verzameld. Toch bleven de onderhandelingen aanslepen. Zowel de Commissie als het Parlement waarschuwden voor een laat akkoord. De implementatie van de programma’s kunnen zo immers in het gedrang komen. 

Het Roemeense voorzitterschap besliste daarom begin dit jaar de nego-box te vereenvoudigen. Het lukte hen echter evenmin tot een akkoord te komen. Ook over de Eigen Middelen vond de Raad voorlopig nog geen akkoord: De Commissie verwacht daar nieuwe voorstellen vanuit de Raad.

Ondertussen droeg de Europese Raad het onderhandelingsdocument over naar het Finse Voorzitterschap. Die zijn vastberaden de klus te klaren en dus voor 2020 een akkoord te vinden. Via een vragenlijst en bilateraal overleg zoeken ze naar een rode draad voor de onderhandelingen. 

Uiteindelijk willen ze op de Europese Raad in oktober klaar staan met een vernieuwd onderhandelingsdocument en concrete cijfers. Daar, of op een eventuele extra Europese Raad in november, zouden ze voor de laatste keer sturing krijgen. Het doel is om in december van dit jaar eindelijk het nieuwe budget op punt te stellen.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons