U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Kmo’s sleutel voor klimaatneutraal en digitaal Europa

11 maart 2020 - door Veronique Vennekens

De Europese Commissie lanceert de industriestrategie, kmo-strategie en aanpak voor een betere interne markt op dezelfde dag. Wat staat er nu eigenlijk in die kmo-strategie? 

  • De Europese Commissie geeft een belangrijke rol aan kmo’s om hun doelstellingen rond digitalisering en klimaatneutraliteit te behalen.
  • De administratieve last voor kmo’s moet verminderen.
  • De EU-instellingen moeten meer rekening houden met kmo’s bij de opmaak van nieuwe wetgeving, onder meer via kmo-gezanten.

Lees de definitieve tekst van de kmo-strategie hier.

Kmo’s sleutel voor klimaatneutraal en digitaal Europa

De commissie lanceert de industriestrategie en kmo-strategie op dezelfde dag, en doet dat niet zomaar. Beiden zijn ze een deel van de puzzel om een klimaatneutraal en digitaal Europa te bereiken.

De kmo-strategie bestaat uit drie pijlers:

  1. Kmo’s klaarstomen voor de transitie naar een klimaatneutraal en digitaal Europa
  2. Verminderen van administratieve en wetgevende obstakels
  3. Betere toegang tot financiering voor kmo’s

Hoe moeten kmo’s bijdragen aan de klimaat- en digitale transitie?

Kmo’s moeten goede ondersteuning krijgen als ze een sleutelrol moeten spelen in de dubbele transitie die de Europese Commissie voorstelt. De commissie zal daarom de European Enterprise Network van duurzaamheidsadviseurs voorzien

Daarnaast zijn ze van plan om de Digital Innovation Hubs te verspreiden over elke regio in Europa om kmo’s aan te zetten om digitale innovatie te integreren in hun werking. Deze hubs moeten kmo’s ertoe aanzetten om zich ook bij te scholen in digitale technologieën.

Makkelijker navigeren als kmo in de EU

De Europese Commissie wil alle wetgevende en praktische obstakels om zaken te doen of te groeien uit de weg ruimen. Ook ‘gold plating’ zal aangepakt worden. Dan wordt het voor kmo’s makkelijker om actief te zijn in de interne markt en daarbuiten. Eén van de zaken waaraan men werkt is de bestrijding van laattijdige betalingen. Dat wil men bereiken via een nieuw virtueel observatorium en een alternatieve manier om disputen te beslechten.

De commissie start een fonds op om kmo’s te ondersteunen bij hun initiële beursgang (SME Initial Public Offerings Fund). Dat fonds komt uit het kmo-luik van InvestEU. 

Vrouwelijk ondernemerschap wordt ondersteund door fondsen en men stimuleert investeringen in bedrijven die door vrouwen geleid worden.

Rol van nationale en regionale overheden

Daarnaast ligt er ook een verantwoordelijkheid bij de lidstaten. Zij moeten ervoor zorgen dat er een ‘one-stop-shop’ bestaat voor bedrijven waar ze voor alle procedures terecht kunnen. De commissie zal samen met de lidstaten werken aan een EU Start-Up Nations Standard om goede praktijken te delen en zo de groei van high-tech kmo’s en start-ups te bevorderen.

Om ervoor te zorgen dat er ook politieke wil is om deze maatregelen te nemen, zal er een Europese high-level kmo-gezant worden aangesteld. Die moet hechte partnerschappen en coördinatie met de lidstaten garanderen via nationale kmo-gezanten en regionale en lokale overheden. De wisselwerking tussen die gezanten moet ervoor zorgen dat de Europese Commissie een beter zicht heeft op het kmo-perspectief op EU-initiatieven.

Raadpleeg de factsheet van de kmo-strategie hier.

Lees de definitieve tekst van de kmo-strategie hier.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons