U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Kmo’s komen op de eerste plaats bij Oostenrijks voorzitterschap

22 augustus 2018 - door Veronique Vennekens

Oostenrijk heeft haar actieplan voor hun voorzitterschap gepresenteerd en wil het ‘Think Small First’-principe overal toepassen.

Tijdens de voorstelling van de prioriteiten van het Oostenrijks voorzitterschap voor de komende zes maanden, werd duidelijk dat de Oostenrijkers het ‘Think Small First’ principe systematisch wilde toepassen. Ze willen meer rekening houden met kmo’s op alle beleidsdomeinen. Ze leggen ook de nadruk op industriebeleid.

Kmo’s centraal in Europees beleid

Wenen wil de onderhandelingen over het nieuwe COSME programma voor competitiviteit van bedrijven en kmo’s in het kader voeren van het nieuwe interne markt programma. Daarnaast wil Oostenrijk de nadruk leggen op de Europese industrie als motor van groei, jobs en innovatie. Om die reden hebben ze een holistische invulling gegeven aan de industriële strategie van de Europese Commissie uit september 2017. Hierbij houden ze rekening met milieu en energie-uitdagingen met in het bijzonder aandacht voor energie-intensieve industrieën.

Tot slot wil het Oostenrijks voorzitterschap eindelijk de ratificatie van het eenheidsoctrooi achter de rug hebben zodat hierover eindelijk rechtszekerheid bestaat. De ratificatie zit momenteel vast in het Duitse grondwettelijke Hof die een klacht tegen de plannen had ontvangen.

Kmo’s komen op de eerste plaats bij Oostenrijks voorzitterschap

Maak een account aan

Volg ons