U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

InvestEU: touwtrekken voor gevorderden

23 januari 2019 - door Veronique Vennekens

Het Europees Parlement keurde met een grote meerderheid het rapport goed over het InvestEU voorstel. Dit fonds is een financieel instrument dat zo’n 700 miljard euro aan investeringen moet aantrekken tussen 2021 en 2027. Ondertussen bespraken de lidstaten het beheer van het fonds.

De Europese Investeringsbank (EIB) en de Europese Commissie willen allebei het fonds beheren. De EIB wil niet dat de Commissie de rol van bank gaat spelen en de Commissie wil de controle over het fonds niet verliezen.

InvestEU: touwtrekken voor gevorderden

Parlement legt nadruk op maritieme economie

Er werd weinig veranderd aan het rapport van de twee parlementaire comités. De ALDE groep en het ITRE comité voegden een amendement toe waarmee maritieme economie wordt toegevoegd aan de lijst van sectoren die in aanmerking komen voor het fonds.

Zoals je al eerder kon lezen op onze website wil het Parlement de garantie van het fonds laten stijgen met 2.8 miljard euro. Dat budget zou moeten gaan naar kmo’s en sociale, educatieve en culturele sectoren. De MEPs steunden het voorstel om minstens 40% van het fonds toe te kennen aan projecten die de klimaatverandering willen tegengaan. De plenaire vergadering steunt ook het voorstel om een comité op te richten dat het fonds strategisch moet beheren. Hoe dit comité er moet uit zien lees je in het artikel van 20 december 2018.

Lidstaten zien partnerschap EIB/Commissie wel zitten

De Europese ministers van Financiën zochten naar een balans tussen de EIB, die zijn bankiersrol als manager van het Europees structuurfonds niet wil opgeven, en de Europese Commissie, die het management van de andere financiële instrumenten niet wil opgeven.

Veel lidstaten (waaronder Portugal, Spanje, Frankrijk, Hongarije en Malta) zagen een partnerschap tussen de twee instellingen wel zitten. Anderen (Polen, Tsjechië, Duitsland en Luxemburg) benadrukten het belang van de leidende rol die het EIB moet spelen in het toekomstige programma. Men heeft beslist dat er een stuurcomité wordt opgericht voor het fonds. De precieze samenstelling en besluitvormingsproces moet nog bepaald worden. Zowel de Commissie als de EIB vragen om nooit weggestemd te kunnen worden in dat comité indien het tot een stemming komt.

Beide instellingen kibbelen ook over de locatie van het secretariaat van het Investeringscomité van het fonds dat verantwoordelijk zal zijn voor het selecteren van projecten.

Lees hier de tekst van het Roemeens voorzitterschap dat voorgelegd werd aan de lidstaten.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons