U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Internationale minimumbelasting - akkoord over advies Europees Parlement & blokkage in ECOFIN

25 mei 2022 - door Liese Dewilde

De leden van het Europees Parlement hebben op 19 mei een voorstel van de Commissie goedgekeurd ter uitvoering van de recente internationale overeenkomst over een wereldwijd minimumtarief voor de vennootschapsbelasting van 15%. In de Raad blijft Polen een akkoord blokkeren.

  • In december 2021 stelde de Commissie een omzetting voor van de tweede pijler van het OESO/G20 akkoord over de internationale hervorming van de vennootschapsbelasting, namelijk de internationale minimumbelasting.
  • De Europarlementsleden brachten in hun advies enkele wijzigingen aan in het voorstel van de Commissie.
  • Het is de Raad die finaal beslist over belastingszaken. Daar blokkeert Polen echter een akkoord over de omzetting van het internationale akkoord.
Internationale minimumbelasting - akkoord over advies Europees Parlement & blokkage in ECOFIN

Omzetting van OESO/G20 akkoord over de internationale hervorming van de vennootschapsbelasting – tweede pijler over minimumbelasting

In oktober 2021 bereikten 136 van de 140 landen bij de OESO/G20 onderhandelingen een akkoord over de internationale herziening van de vennootschapsbelasting. Het akkoord omvatte een tweepijleroplossing. De eerste pijler omvat de herverdeling van belastingheffingsrechten van het thuisland van multinationals naar de markten waar ze actief zijn of winst maken. De tweede pijler introduceert een wereldwijd minimumtarief van 15% vennootschapsbelasting.

Die tweede pijler werd eind december 2021 omgezet door de Europese Commissie. Meer infromatie over dat voorstel tot omzetting kan je hier vinden.

Advies van Europarlementsleden bevat enkele wijzigingen

Over het voorstel tot omzetting van de tweede pijler publiceerde het Europees Parlement op 19 mei haar advies. In verband met belastingzaken zoals deze is het Europees Parlement namelijk enkel bevoegd om haar advies te geven aan de Raad.

De ECON-adviestekst keurt de belangrijkste elementen van het voorstel van de Commissie goed, en houdt met name vast aan het voorgestelde tijdschema voor de tenuitvoerlegging en een uitvoeringstermijn van 31 december 2022 met het oog op een snelle toepassing van de wet.

De leden van het Europees Parlement hebben echter wel wijzigingen aangebracht in het voorstel van de Commissie. Zij hebben onder andere een herzieningsclausule opgenomen die voorziet in de herziening van de drempel van de jaarinkomsten waarboven een multinationale onderneming aan het minimum belastingtarief zou worden onderworpen. Ook willen zij een evaluatie van de gevolgen van de wetgeving voor ontwikkelingslanden. Tot slot willen de Europarlementsleden ook een specifiek artikel met regels ter bestrijding van belastingsontwijkingsconstructies (om bepaalde door de Commissie voorgestelde vrijstellingen te beperken en de mogelijkheid tot misbruik van de regels te beperken).

Meer informatie over het advies van het Europees Parlement kan je hier vinden. De amendementen aan het ECON-rapport kan je hier vinden.

Blokkage in ECOFIN-Raad door Polen

Finaal is het aan de Raad om knopen door te hakken over de internationale minimumbelasting, al kan die dat wel pas doen na het advies van het Europees Parlement ontvangen te hebben.

Voor belastingszaken als deze is eenparigheid van de stemmen van de lidstaten nodig om tot een akkoord te komen in de Raad. Dat belooft echter niet eenvoudig. Polen blokkeert de onderhandelingen namelijk als een tijd. Polen vindt dat pijler I en pijler II aan elkaar gelinkt moeten worden, wat niet het geval is in het huidige Commissievoorstel. Een aantal diplomaten hebben al uitgesproken dat Polen de blokkage ziet als drukkingsmiddel om hun Recovery Plan goedgekeurd te zien door de Commissie.

In principe ging de ECOFIN-Raad op 24 mei 2022 het voorstel voor de omzetting verder bespreken. Het Frans voorzitterschap besloot dit agendapunt te schrappen “vanwege de onwil van één lidstaat om een akkoord te aanvaarden”.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons