U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > milieu > eu nieuws >

Gas en nucleaire energie voorlopig uit EU taxonomie

29 april 2021 - door Veronique Vennekens

De Europese commissie lanceerde de eerste gedelegeerde handeling rond klimaat-mitigatie en klimaatadaptatie in het kader van de Europese taxonomie.

 • Natuurlijk gas en nucleaire energie zouden in een latere gedelegeerde handeling toegevoegd worden.
 • Ook landbouw is nog niet opgenomen in de eerste tekst.
 • Eind mei wordt de gedelegeerde handeling formeel aangenomen.

Lees de tekst van de gedelegeerde handeling hier. Lees ook Annex I en Annex II.

 

Gas en nucleaire energie voorlopig uit EU taxonomie

Wat is de EU taxonomie?

De taxonomie identificeert economische activiteiten geen schade veroorzaken aan het milieu of het klimaat. De taxonomie moet zo een gids worden voor (privé)-investeringen en een richtlijn vormen voor bedrijven die werk willen maken van hun klimaattransitie.

In totaal werden er 6 doelstellingen geïdentificeerd: 

 1. klimaat-mitigatie
 2. klimaatadaptatie
 3. duurzaam gebruik en bescherming van aquatische en mariene hulpbronnen
 4. overgang naar een circulaire economie
 5. voorkomen en verminderen van vervuiling
 6. bescherming en herstel van biodiversiteit en ecosystemen

De Europese Commissie bepaalt aan de hand van gedelegeerde handelingen de technische criteria waaraan de economische activiteiten moeten voldoen. Ze worden daarbij geadviseerd door een experten-groep. De gedelegeerde handelingen van de laatste 4 doelstellingen worden pas vanaf 2022 verwacht.

Geen nucleaire energie en natuurlijk gas

In gelekte documenten enkele weken voor de lancering van de gedelegeerde handeling werd er wel nog gesproken over natuurlijk gas en nucleaire energie. Hier kwam enorm veel reactie op, onder meer vanuit de expertengroep.

De Europese Commissie geeft wel aan dat deze activiteiten later geïntegreerd kunnen worden in een volgende gedelegeerde handeling. Ze zijn al aan het werken aan specifieke vereisten.

Gas-gerelateerde activiteiten kunnen bijvoorbeeld opgenomen worden in de taxonomie als ze aan de vereisten voldoen voor overgangsactiviteiten die in de taxonomie-verordening staan. De vereisten die in de verordening staan zijn:

 • De uitstoot van broeikasgassen ligt veel lager dan het gemiddelde in de sector of industrie.
 • Ze vertragen de ontwikkeling en uitrol van koolstofarme alternatieven niet.
 • Ze leiden niet tot een lock-in van activa die onverenigbaar zijn met de doelstelling van klimaatneutraliteit, gezien de economische levensduur van die activa

Wat nucleaire energie betreft wacht de Europese Commissie op de conclusies van het rapport dat opgemaakt wordt door het Joint Research Centre (JRC). Volgens dat rapport zou nucleaire energie wel in aanmerking komen om opgenomen te worden in de taxonomie.

Het is ook belangrijk om te weten dat landbouwactiviteiten ook tijdelijk uit de taxonomie werden gehaald. De Europese Commissie wil wachten op een akkoord over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Landbouw zal dus in een volgende gedelegeerde handeling aan bod komen.

Deze gedelegeerde handeling wordt eind mei formeel aangenomen.
Lees de tekst van de gedelegeerde handeling hier. Lees ook Annex I en Annex II.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons