U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europees Semester: aanbevelingen voor België

11 juni 2019 - door Simon De Coster

De Europese Commissie stelde deze maand haar landenspecifieke aanbevelingen voor België voor.

 • Blijvende hervormingen nodig voor modernisering en groei economie
 • Extra investeringen in mobiliteit, onderzoek en koolstofreductie gewenst
 • Overheidsfinanciën zijn een probleem, maar België ontloopt het strafbankje
Europees Semester: aanbevelingen voor België

Naar jaarlijkse gewoonte publiceerde de Europese Commissie haar Lentepakket. Daarin doet ze voor elke lidstaat specifieke beleidsaanbevelingen in het kader van het Europees Semester. Voor België doet de Commissie vier aanbevelingen, dat is er eentje meer dan in 2018.

Aanbeveling 1 - Overheidsfinanciën op orde krijgen

De Belgische staatsschuld is te hoog, en ook het begrotingstekort krijgen we moeilijk weggewerkt. Daarom vreesde men dat de Europese Commissie België onder versterkt toezicht zou plaatsen. Door verzachtende omstandigheden kwam het voorlopig niet zo ver. De Belgische overheden namen namelijk al belangrijke maatregelen. Wel doet de Commissie volgende aanbevelingen

 • De nominale groei van de overheidsuitgaven mag in 2020 niet boven 1.6% gaan.
 • Er moeten extra hervormingen gedaan worden om de pensioenen en zorgen voor lange duur betaalbaar te houden. Dat kan bijvoorbeeld een vroegere uitstroom uit de arbeidsmarkt te beperken.
 • De overheidsuitgaven moeten slimmer en efficiënter gedaan worden. Dat kan door spending reviews, en door een betere coördinatie van de uitgaven tussen de verschillende beleidsniveaus.

Aanbeveling 2 - Arbeidsmarkt, opleidingen en training

De Belgische werkloosheid ligt onder het Europees gemiddelde. Toch ligt de inactiviteitsgraad bij bepaalde bevolkingsgroepen opmerkelijk hoger. Daarnaast is er ook sprake van een mismatch tussen de vaardigheden die werkzoekenden bezitten enerzijds, en de gevraagde vaardigheden in vacatures anderzijds. Daarom adviseert de Commissie:

 • De obstakels om te werken weg te nemen en nog meer in te zetten op een actief arbeidsmarktbeleid. Daarbij moet vooral de focus liggen op laagopgeleiden, ouderen en mensen met een migratieachtergrond
 • De skills mismatch aan te pakken. Dat kan bijvoorbeeld door volwassenonderwijs meer te stimuleren, de tweetaligheid in Brussel te versterken, enz.

Aanbeveling 3 - Extra investeringen

De Europese Commissie identificeert enkele investeringsprioriteiten voor België. Die kaderen in de bredere doelstelling van een meer verbonden, groener en slimmer Europa. België moet investeren in

 • Duurzaam vervoer. Om de mobiliteitsproblematiek aan te pakken, kan er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in de spoorweginfrastructuur, maar ook in andere koolstofarme alternatieven.
 • Decarbonisatie en energietransitie
 • Onderzoek en innovatie

Aanbeveling 4 - Competitiviteit versterken

Over het algemeen mag in België het ondernemingsklimaat nog verder versterkt worden. Ook de competitiviteit in bepaalde sectoren mag beter. De Commissie raadt aan om

 • De regelgeving en administratieve lasten voor bedrijven te beperken. Zo komt er een ondernemersvriendelijk klimaat dat economische groei versterkt.
 • De concurrentie in de dienstensector te versterken, met name in telecom, retail en professionele diensten. Vooral de telecomsector is te sterk gereguleerd.

De aanbevelingen liggen grotendeels in het verlengde van die van vorig jaar. Er zijn dus geen grote verrassingen. Op dit moment zijn ze ook enkel een voorstel van de Commissie. In juni bespreekt de Raad dit voorstel nog. Daarna neemt de Europese Raad een finale versie aan. Het document van de Commissie, en een visuele tijdslijn van het Europees Semester vind je terug in bijlage.

Bijlage(n)

Maak een account aan

Volg ons