U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EU-instellingen komen tot akkoord over de aankoop van digitale inhoud

24 januari 2019 - door Veronique Vennekens

Afgevaardigden van het Europees Parlement en de Raad zijn tot een akkoord gekomen over het voorstel rond het aanbieden van digitale inhoud. Het voorstel zal echter niet worden voorgelegd voor stemming zolang er geen akkoord is over de verkoop van goederen. Dat zou moeten rond zijn op 29 januari.

De toekomstige wetgeving moet het juridische kader verduidelijken waarin een consument digitale diensten of inhoud aankoopt of download, betaalt voor een dienst of persoonlijke data geeft in ruil voor een dienst.

EU-instellingen komen tot akkoord over de aankoop van digitale inhoud

Garantie vastgelegd op 2 jaar

Zoals al eerder besproken zijn de instellingen het eens over een garantieperiode van twee jaar. Daarnaast ligt de omkering van de bewijslast op één jaar.

In de praktijk wordt de garantie gelijkgesteld aan die van de consumentenwetgeving, waar het nu al een minimum van 2 jaar is. Als een product of dienst niet werkt op het moment van aankoop mag de consument een korting krijgen. De consument heeft ook recht op een volledige terugbetaling binnen de 14 dagen als het probleem niet opgelost wordt binnen een redelijke termijn.

Wanneer een defect zich voordoet binnen het jaar na de aankoop wordt er van uit gegaan dat dit al defect was op het moment van de verkoop, zonder dat de consument dit moet bewijzen (de omkering van de bewijslast).

Voor producten en diensten die aangeboden worden op continue basis zal de garantie en de omkering van de bewijslast geldig blijven doorheen de duur van het contract. Indien de aanbieder iets wil wijzigen aan zijn dienst moet hij de consument daarvan op de hoogte brengen 30 dagen voor het activeren van de wijziging.

De omzettingsperiode van de wetgeving is vastgelegd op 2,5 jaar vanaf het moment dat het in het Europese Publicatieblad staat. Het akkoord zal pas worden voorgelegd voor goedkeuring als er een akkoord wordt bereikt over het voorstel rond de verkoop van goederen. Dat zou moeten rond zijn op 29 januari.

De tekst van het akkoord is momenteel nog niet beschikbaar.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

DOSSIER

Regels digitale overeenkomsten: levering van digitale inhoud én verkoop van goederen

Zowel Parlement als Raad keuren finale teksten goed. Beide richtlijnen verschijnen in het Europees Publicatieblad.

Lees meer
Volg ons