U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Commissie wil einde buitenlandse subsidies die interne markt verstoren

18 juni 2020 - door Veronique Vennekens

De Europese Commissie heeft een witboek gepubliceerd met daarin verschillende opties om subsidies van niet-lidstaten aan te pakken indien ze de eerlijke concurrentie binnen de interne markt verstoren.

  • Het initiatief wil vooral grip krijgen op Chinese investeringen in de Europese interne markt.
  • Er zijn drie pijlers: een instrument waarmee alle marktverstoringen opgespoord worden, het opsporen van directe buitenlandse investeringen en de impact van buitenlandse subsidies op Europese openbare aanbestedingen.
  • Lees hier het witboek rond de buitenlandse subsidies.

De Europese Commissie lanceert een consultatieproces met belanghebbenden. Het witboek bevat verschillende pistes om de verstoringen op de interne markt aan te pakken. Ontdek hier wat een witboek precies is.

Commissie wil einde buitenlandse subsidies die interne markt verstoren

Jacht op staatssteun

De eerste piste is het ontwikkelen van een algemeen instrument dat het mogelijk maakt om alle marktsituaties te identificeren waarin er verstoringen optreden. De Europese autoriteiten kunnen dan ingrijpen op basis van eender welke informatie die aangeeft dat er buitenlandse subsidies worden uitgereikt aan een bedrijf dat actief is op de Europese markt. De drempel hiervoor is 200.000 euro verspreid over 3 jaar

De doelstelling hierbij is niet het aanpakken van staatssteun maar het toepassen van dezelfde principes op alle subsidies. In de EU is er transparantie en controle over staatssteun, dat moet ook gelden voor buitenlandse staatssteun zegt Commissaris Margrethe Vestager. 

Als blijkt dat de subsidies verstorend werken kunnen er remediërende maatregelen genomen worden. Deze maatregelen kunnen bestaan uit:

  • het afstoten van bepaalde activa
  • het verbod op bepaalde investeringen
  • de publicatie van R&D resultaten

Hoe dit geïmplementeerd zal worden is niet meteen duidelijk. De consultatie zal helpen bepalen hoe deze taak verdeeld moet worden tussen Europese en nationale autoriteiten.

Buitenlandse directe investeringen

De tweede module wil de verstoringen aanpakken die veroorzaakt worden door buitenlandse subsidies om de aankoop van Europese bedrijven te faciliteren. Dit is gebaseerd op een verplichting voor bedrijven om gesubsidieerde overnames te melden. Indien nodig zal er dan een onderzoek gevoerd worden naar de overname en eventueel tegengehouden worden.

Openbare aanbestedingen

De derde piste bekijkt de impact van buitenlandse subsidies op Europese procedures voor openbare aanbestedingen. “Als er een goedkoop aanbod tussen zit moet dit zijn omdat ze efficiënter zijn dan de concurrentie, niet omdat ze staatssteun krijgen”, zegt Commissaris Vestager hierover.

In het witboek haalt de Europese Commissie enkele sectoren aan waarin deze praktijken soms voorkomen: bouwsector, spoorwegen, medisch materiaal en de farmaceutische industrie.

Deelnemen aan de publieke consultatie

Je kan reageren op de publieke consultatie over het witboek tot 23 september 2020. Die input zal dienen als basis voor de ontwikkeling van een impact assessment. Het wetgevend voorstel van de Europese Commissie wordt verwacht in de loop van 2021.

Neem hier deel aan de consultatie.
Raadpleeg hier het volledige witboek.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons