U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Commissie wil af van unanimiteit bij belastingdossiers

11 januari 2019 - door Veronique Vennekens

Belastingdossiers raken zelden snel goedgekeurd door de lidstaten in de Raad. Zelfs de kleinste voorstellen (btw op ebooks verlagen naar hetzelfde niveau als gedrukte boeken) nemen jaren in beslag. Commissaris Pierre Moscovici wil daar een einde aan maken: de Commissie stelt voor om een einde te maken aan de unanimiteit die nodig is om belastingdossiers goed te keuren.

Commissie wil af van unanimiteit bij belastingdossiers

Op 15 januari zal de mededeling worden voorgesteld in Straatsburg. Moscovici verdedigd het initiatief door te zeggen dat het stap per stap zal moeten uitgerold worden door te werken aan een ‘Europese soevereiniteit’ op het vlak van belastingen. Zeker in het digitale veld en in het gevecht tegen de klimaatverandering. Het voorstel is gebaseerd op het verdragsartikel dat bepaald dat de Raad unaniem kan beslissen om met gekwalificeerde meerderheid te stemmen over bepaalde zaken zolang geen nationaal parlement verzet aantekent.

Meer macht voor het Europees Parlement

Als belastingzaken ook met gekwalificeerde meerderheid gestemd zullen worden in de Raad zal ook het Europees Parlement een grotere rol krijgen in deze dossiers. Momenteel kunnen ze slechts adviezen geven.

Voor het zover is zal Moscovici wel verschillende lidstaten moeten overtuigen. Ierland in het bijzonder is een grote tegenstander van belasting bevoegdheden op Europees niveau.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons