U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Commissie Von der Leyen I: wat nu?

04 september 2019 - door Veronique Vennekens

VLEVA geeft je graag een kort overzicht van de volgende stappen in de procedure om een nieuwe Europese Commissie te vormen. En we werpen een blik op wat we inhoudelijk van deze commissie mogen verwachten in de komende vijf jaar.

  • Commissie Von der Leyen zal starten op 1 november 2019.
  • Hoorzittingen van alle kandidaat commissarissen vinden plaats in oktober.
  • Het werkprogramma voor 2020 wordt pas in december verwacht.
Commissie Von der Leyen I: wat nu?

Parlementaire hoorzittingen

De Raad neemt in samenspraak met Von der Leyen een lijst aan van kandidaat commissarissen. Eén voor elke lidstaat. Deze kandidaten moeten verschijnen voor de Parlementaire commissies van de thema’s waarvoor ze commissaris willen worden. Deze hoorzittingen zullen plaatsvinden tussen 30 september en 18 oktober.

Elke commissie maakt een beoordelingsrapport op van de expertise en prestatie van de kandidaat. Dat document wordt naar de voorzitter van het Europees Parlement gestuurd. Een negatieve evaluatie heeft vaak als gevolg dat de kandidaat zich terugtrekt.

De volledige Commissie moet goedgekeurd worden door het Europees Parlement. Deze stemming staat gepland op 23 oktober. Daarna worden ze formeel benoemd door de Raad met een gekwalificeerde meerderheid.

Het is de bedoeling dat de Commissie Von der Leyen start op 1 november 2019.

Lees hier wie er genomineerd is als Commissaris door elke lidstaat. 

Waarvoor staat de Commissie Von der Leyen?

Bij de aftrap van de Commissie Juncker in 2014, publiceerde Jean-Claude Juncker een document ‘Politieke Richtlijnen’. Hierin beschreef hij de zaken die hij wilde verwezenlijken als voorzitter van de Europese Commissie. Op 16 december lanceerde de Commissie haar werkprogramma voor 2015. Dat programma was voor een groot deel gebaseerd op Juncker’s politieke richtlijnen.

Ook Ursula Von der Leyen heeft zo’n beleidsdocument de wereld ingestuurd: ‘Een Unie die de lat hoger legt’. We kunnen er van uit gaan dat het werkprogramma voor 2020 ook gebaseerd zal zijn op Von der Leyen’s agenda voor de Europese Unie. 

In haar document schuift Von der Leyen zes doelstellingen naar voor:

  1. Een Europese “green deal” 
  2. Een economie die werkt voor de mensen
  3. Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk
  4. Onze Europese levenswijze beschermen
  5. Een sterker Europa in de wereld  
  6. Een nieuwe impuls voor de Europese democratie

Zes doelstellingen omgezet in concrete acties

Het is voorlopig nog koffiedik kijken welke voorstellen de Commissie op tafel zal leggen om de doelstellingen van Von der Leyen te verwezenlijken. Tijdens haar speech voor het Europees Parlement lichtte ze wel al enkele tipjes van de sluier op:

Politico kon de wishlist van de administratie van de Europese Commissie bemachtigen. De 170’s pagina bevatten de prioriteiten van de Directoraat-Generaals van de Europese Commissie. De Commissie heeft wel al gewaarschuwd dat de inhoud het resultaat is van interne brainstorms en niet allemaal echte beleidsvoorstellen zijn. 

Het eerste werkplan van de nieuwe Commissie zullen we waarschijnlijk ten vroegste in december 2019 kunnen verwachten.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons