U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Commissie herziet voorstel voor online en verkoop op afstand van goederen

24 augustus 2018 - door Veronique Vennekens

Het voorstel voor online en verkoop op afstand van goederen had oorspronkelijk als doelstelling het verminderen van drempels om goederen grensoverschrijdend te verkopen. Er bestaan nu enorm veel verschillende nationale regels die vaak onder de Europese standaarden gaan wat betreft consumentenbescherming. De Raad en het Parlement vonden echter dat er coherente regels moeten zijn voor online verkoop én face-to-face verkoop. De Europese Commissie heeft dus hun voorstel moeten herzien.

Na een impact beoordeling door de onderzoeksdienst van het Europees Parlement, bleek dat het inderdaad voordeliger zou zijn voor bedrijven én consumenten als de regels voor verkoop beter op elkaar waren afgestemd. Op 31 oktober 2017 presenteerde de Commissie dus een nieuwe versie van haar voorstel dat dus niet langer enkel betrekking heeft op online verkoop van goederen maar àlle verkoop van goederen.

Commissie herziet voorstel voor online en verkoop op afstand van goederen

Wat is er nieuw?

De omvang van de richtlijn heeft nu betrekking op alle verkoop van goederen en niet enkel de online verkoop. Het voorstel legt enkele vereisten op als het gaat om verkoop op afstand-contracten die afgesloten worden tussen de verkoper en de consument. In het bijzonder:

  1. regels over de conformiteit van goederen
  2. remedies in het geval van non-conformiteit
  3. modaliteiten voor het inroepen van die remedies

Het niveau van consumentenbescherming zal verhoogd worden ten opzichte van de huidige richtlijn 1999/44/EC. De richtlijn heeft geen impact op de verkoop op afstand van diensten. Als er een contract wordt afgesloten dat zowel goederen als diensten aanbiedt dan heeft de richtlijn enkel betrekking op de goederen. Het zal niet van toepassing zijn op DVDs en CDs die digitale inhoud bevatten op zo'n manier dat het enkel kan gebruikt worden als drager van digitale inhoud.

Het voorstel trekt ook de minimum harmonisatie uit richtlijn 1999/44/EC in en introduceert een volledige set geharmoniseerde regels voor contracten over de verkoop van goederen. Door die harmonisering zullen bedrijven:

  • hun goederen makkelijker kunnen aanbieden in andere lidstaten
  • voordeel halen uit verminderde kosten omdat ze niet langer geconfronteerd worden met verschillende regels over consumentenrechten
  • voordeel halen van grotere juridische zekerheid als ze in andere lidstaten verkopen

Meer lezen?

Lees hier het nieuwe voorstel van de Commissie

Maak een account aan

DOSSIER

Regels digitale overeenkomsten: levering van digitale inhoud én verkoop van goederen

Zowel Parlement als Raad keuren finale teksten goed. Beide richtlijnen verschijnen in het Europees Publicatieblad.

Lees meer
Volg ons