U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Collectieve compensatie voor consumenten krijgt steun in Europees Parlement

11 december 2018 - door Veronique Vennekens

Het voorstel van de Commissie om een collectief compensatiemechanisme in het leven te roepen voor Europese consumenten die geschaad werden door oneerlijke en illegale praktijken van een bedrijf, werd gesteund door het Europees Parlement.

Het voorstel kwam er na ‘Dieselgate’, toen bleek dat Europese consumenten zeer weinig konden beginnen tegen grote bedrijven. Het maakt deel uit van de ‘New Deal for Consumers’. De rapporteur van het JURI comité in het Europees Parlement heeft meteen het mandaat gekregen om de onderhandelingen te starten met de Raad. De lidstaten hebben echter nog geen standpunt ingenomen.

Collectieve compensatie voor consumenten krijgt steun in Europees Parlement

EU-burgers krijgen sneller toegang tot compensatie

De rapporteur benadrukt het belang van de balans tussen de toegang tot gerechtigheid voor Europese burgers en het beschermen van bedrijven tegen het risico van foutieve claims. De richtlijn zal van toepassing zijn op inbreuken van Europese wetgeving die de belangen van consumenten beschermen in een groot aantal sectoren zoals databescherming, financiële diensten, reizen en toerisme, telecommunicatie, milieu en gezondheid.

Enkel entiteiten die in aanmerking komen - zoals consumentenorganisaties en bepaalde onafhankelijke organen aangeduid door lidstaten - kunnen consumenten vertegenwoordigen. Ze mogen geen enkele band hebben met een advocatenkantoor. Het Europees Parlement introduceerde ook het ‘de verliezer betaalt’-principe zodat enkel gegronde rechtszaken gestart worden.

De nieuwe regels zorgen ook voor een harmonisatie van collectieve compensatiemechanismen en maakt een einde aan ongelijkheden tussen lidstaten. Door het verlagen van de financiële last maakt het zulke rechtszaken toegankelijker.

Lobbymachine draait op volle toeren

Enkele MEPs lieten uitschijnen dat de lobbymachine rond dit voorstel op volle toeren draait. Ze zijn blij dat ook de luchtvaart en spoorwegen nog onder het voorstel zitten. Daarnaast zullen consumenten geen jaren moeten wachten op compensatie omdat hun voorstel parallelle juridische handelingen toelaat: een voor de inbreuk zelf en een ander voor het onderwerp van de compensatie.

Eurochambres is niet tevreden over de huidige tekst van het Europees Parlement omdat het volgens hen de balans niet voldoende garandeert. Volgens hen zal dit voorstel enkel een cultuur van misbruik van geschillen in het leven roepen. Zij willen graag een ‘opt-in’-verplichting waarbij consumenten een mandaat moeten geven aan de consumentenorganisatie om de collectieve rechtszaak te starten. Momenteel staat er in de tekst nog dat lidstaten zelf mogen kiezen voor ‘opt-in’ of ‘opt-out’.

Komen de lidstaten nog tot een standpunt voor de Europese Verkiezingen?

Indien de Raad niet snel een standpunt inneemt kunnen de trialoog-gesprekken met het Europees Parlement niet starten voor de Europese Verkiezingen. In dat geval zal het nieuwe Parlement een heel nieuw rapport moeten opmaken over dit voorstel, waardoor het nog meer vertraging oploopt. De kans is groot dat het Europees Parlement in februari of maart 2019 al zal stemmen over het rapport in eerste lezing.

Lees hier het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie

Lees het rapport van het Europees Parlement hier

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons