U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Barrières interne markt: obstakels gedetacheerde werknemers wegwerken

03 februari 2021 - door Veronique Vennekens

De SMET task force is voor een derde keer samengekomen om de barrières in de interne markt te bespreken. 

  • Hoog op de agenda staan de obstakels voor gedetacheerde werknemers en gereglementeerde beroepen.
  • Er was specifieke aandacht voor de bouwsector.
  • De Europese Commissie lanceerde een studie over Europese retail geschikt voor de 21e eeuw.
Barrières interne markt: obstakels gedetacheerde werknemers wegwerken

Wat is de SMET Task Force?

De Single Market Enforcement Task Force (SMET) is opgericht in het kader van het actieplan van de Europese Commissie om barrières in de interne markt weg te werken. Het is een platform waar lidstaten en de Europese Commissie samenwerken om de naleving van interne marktregels te waarborgen.

Obstakels voor gedetacheerde werknemers

De lidstaten zijn het er over eens dat de obstakels voor de detachering van werknemers wegwerken één van de prioritaire oplossingen is voor het beter functioneren van de interne markt.

De werkgroep besprak acties die genomen kunnen worden om de kwaliteit en toegankelijkheid van informatie te verbeteren. Zo moeten nationale websites en de single digital gateway gemoderniseerd worden. Er worden ook stappen ondernomen om de buitensporige rapportagevereisten die detachering met zich meebrengt te verminderen.

Bouwsector en gereguleerde beroepen

Er was speciale aandacht voor de barrières in de bouwsector. De lidstaten zijn het erover eens dat de verplichte kwalificatiesystemen vervangen moeten worden door een regeling om wederzijdse erkenning van kwalificaties makkelijker te maken. 

Ook gereguleerde beroepen werden opnieuw besproken. Ook daar treden problemen op bij het grensoverschrijdend aanbieden van diensten. De werkgroep wil hiervoor een analyse maken van de vereisten van voorafgaande verklaring en controle en de kwalificatiecontroles voor beroepen die geen risico inhouden. Op basis van die analyse bekijken ze of het aantal vereiste documenten voor erkenning van professionele kwalificaties verminderd kan worden.

De SMET zal een ‘Sherpa-groep’ een mandaat geven om de nodige administratieve maatregelen op te zetten die de geïdentificeerde obstakels moet verwijderen. Die groep zal een update over hun activiteiten moeten geven aan de Task Force op hun volgende samenkomst. Er komt tegen eind februari ook een webpagina over de werkzaamheden van de SMET Task Force.

Uitstel strategisch rapport over de interne markt

De Europese Commissie zou normaal in januari 2021 een strategisch rapport over de interne markt publiceren. Ze hebben aangekondigd dat dit rapport er pas zal zijn in maart, of zelfs april. 

De Europese Commissie publiceerde wel een grote studie over de Europese retail. De studie focust zich op territoriale leveringsbeperkingen. Dit zijn bijvoorbeeld  beperkingen die worden opgelegd door leveranciers in de waardeketen en zo invloed hebben op detailhandelaars of groothandelaars. Het gaat dan om speciale vereisten over etikering en verpakking, kwantitatieve quota en beperkingen op promoties.

België en Oostenrijk zijn de twee lidstaten waar zo’n beperkingen het meest voorkomen. De trend die zich dan inzet is dat operatoren van kleinere en duurdere landen actief op zoek gaan naar leveringsmogelijkheden in grotere en goedkopere landen - vaak buurlanden - maar soms verhinderd worden door hun leveranciers. Lees de volledige studie hier.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons