U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Akkoord rond nieuwe regels om platform-bedrijf relaties eerlijker te maken

19 februari 2019 - door Veronique Vennekens

De Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie zijn tot een akkoord gekomen over de relatie tussen online platforms en bedrijven. Voor het eerst komen er regels voor het creëren van een eerlijke, transparant en voorspelbaar ondernemingsklimaat voor bedrijven en handelaren bij het gebruik van online platforms.

De platforms waar het over gaat zijn boekingsplatforms voor hotels of online marktplaatsen. Het moet ervoor zorgen dat de online handelsomgeving voorspelbaarder en transparanter wordt en biedt nieuwe mogelijkheden om geschillen en klachten op te lossen.

Lees de tekst van het akkoord hier.

Akkoord rond nieuwe regels om platform-bedrijf relaties eerlijker te maken

Voordelen voor kleine bedrijven die online willen verkopen

Volgens de nieuwe regels zullen bepaalde oneerlijke praktijken worden verboden:

  • Accounts mogen niet meer plotseling worden geblokkeerd. Daarnaast moeten verkopers in beroep kunnen gaan en platforms moeten de accounts weer openen als ze onterecht werden geblokkeerd.
  • Duidelijke en begrijpelijke voorwaarden en voorafgaande kennisgeving van wijzigingen. De voorwaarden moeten gemakkelijk toegankelijk zijn en duidelijk geformuleerd worden. Als de voorwaarden wijzigen moet dat minstens 15 dagen van tevoren worden meegedeeld. Als bedrijven complexe aanpassingen moeten doen, moeten ze eerder op de hoogte worden gebracht.

Meer transparantie over ranking op online platforms

  • Transparante ranking. Marktplaatsen en zoekmachines moeten bekendmaken welke parameters ze gebruiken voor de ranking van goederen en diensten op hun website.
  • Verplicht bekendmaken van bepaalde zakelijke praktijken. Sommige online platforms verkopen zelf ook goederen. Platforms moeten bekendmaken welke voordelen hun eigen producten krijgen ten opzichte van producten van anderen. Daarnaast moeten ze ook bekend maken welke gegevens ze verzamelen en hoe ze die gebruiken.

Bedrijven kunnen makkelijker klacht indienen

Vaak is het te complex om een klacht in te dienen of een probleem aan te kaarten bij online platforms. De nieuwe regels verplichten de platforms om een intern klachtenafhandelingssysteem op te zetten. Kleine platforms worden vrijgesteld van deze verplichting. Daarnaast moeten bedrijven ook meer problemen kunnen oplossen met bemiddelaars

Organisaties van ondernemingen kunnen platforms voor de rechtbank dagen als die niet aan de regels voldoen. Zo worden de kosten van rechtszaken lager voor afzonderlijke bedrijven wanneer de nieuwe regels niet worden nageleefd. Lidstaten kunnen, als ze willen, ook overheidsinstanties handhavingsbevoegdheden geven zodat bedrijven zich tot die instanties kunnen richten.

De nieuwe regels treden in werking 12 maanden na de publicatie in het Europese Publicatieblad. 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons