U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Akkoord over online oprichten van een bedrijf

06 februari 2019 - door Veronique Vennekens

De Raad en het Europees Parlement kwamen tot een voorlopig akkoord over de nieuwe richtlijn die de vennootschapswetgeving klaar moet maken voor het digitale tijdperk. De wet moet ervoor zorgen dat het oprichten van een bedrijf volledig online kan gebeuren.

Het akkoord moet nog formeel goedgekeurd worden door COREPER eind februari. De Europarlementsleden moeten ook nog hun goedkeuring geven. Wanneer beide instellingen de tekst hebben goedgekeurd wordt het gepubliceerd in het Europese publicatieblad. Daarna moet elke lidstaat het omzetten in nationale wetgeving.

Akkoord over online oprichten van een bedrijf

Procedures met advocaten en notarissen moeten online gebeuren

De tekst van het voorlopig akkoord is nog niet beschikbaar maar enkele zaken zijn al wel bekend. De nieuwe regels moeten het makkelijker maken om elektronisch een bedrijf op te richten en het gebruik van online procedures promoten voor verschillende bedrijfsgerelateerde zaken.

De nieuwe regels bevatten onder meer:

  • Verbeterde online procedures, van het oprichten tot het registreren van filialen en het indienen van documenten. Alle stappen bij het oprichten van een bedrijf moeten online kunnen gebeuren. Geval per geval kan bekeken worden of een face-to-face gesprek nodig is, dit zal slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk zijn.
  • Gratis gebruiksvriendelijke informatie in een taal die begrepen wordt door de meerderheid van buitenlandse gebruikers.
  • Het Once-Only principe, waarbij een bedrijf slechts eenmalig informatie moet indienen doorheen zijn levenscyclus
  • Transparante regels over vergoedingen

Er zijn enkele maatregelen genomen om fraude en misbruik tegen te gaan:

  • De betrokkenheid van notarissen en advocaten in vennootschapsrecht procedures blijft behouden zolang deze online kunnen verlopen
  • Uitwisseling van informatie tussen lidstaten over gediskwalificeerde bestuurders
  • Controle van de identiteit en juridische capaciteit van de personen die het bedrijf oprichten

Lees hier het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons