U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Akkoord in Europees Parlement rond digitale contracten

24 augustus 2018 - door Veronique Vennekens

De MEPS uit het IMCO en JURI-comité hebben de rapporten en amendementen van Evelyne Gebhardt en Axel Voss goedgekeurd. Na de goedkeuring van het volledige Europees Parlement kunnen de trialooggesprekken met de Raad van start gaan. Het voorstel rond digitale contracten zorgt er voor dat consumenten die muziek, apps, games of clouddiensten kopen of downloaden beter beschermd zullen worden wanneer een leverancier er niet in slaagt de inhoud of de dienst aan te bieden.

Het voorstel dat nu op tafel ligt is geldig wanneer consumenten betalen voor digitale inhoud of hun persoonlijke gegevens geven om toegang te krijgen. Het heeft betrekking op alle digitale inhoud en diensten, ongeacht het medium dat gebruikt wordt om er toegang tot te krijgen.

De leden van de IMCO en JURI-comités hebben het rapport goedgekeurd. Binnenkort volgt de goedkeuring door het Europees Parlement in plenaire zitting.

Akkoord in Europees Parlement rond digitale contracten

Met deze standpunten trekt het Parlement naar de onderhandelingstafel

  • Wanneer een digitale inhoud of dienst defect is moet de consument eerst vragen om een herstelling. Indien dit niet mogelijk is of niet binnen afzienbare tijd kan de consument een korting krijgen of het contract beëindigen en een terugbetaling krijgen binnen de 14 dagen.
  • Wanneer een defect zich voordoet binnen de twee jaar na het leveren van het product, moet de consument het defect niet bewijzen. De handelaar zal moeten bewijzen dat de fout niet heeft plaatsgevonden. Voor software die ingebed zit in goederen (zoals ‘smart’ koelkasten) is dit een jaar geldig. Voor langetermijncontracten (meer dan 12 maanden) blijft de bewijslast bij de aanbieder voor de duur van het hele contract.
  • Als de aanbieder er niet in slaagt om de inhoud te leveren, kan de koper het contract stopzetten tenzij beide partijen expliciet het contract verlengen.
  • GDPR (AVG) is volledig toepasbaar in de context van digitale contracten

Het mandaat om de onderhandelingen met de Raad te starten was goedgekeurd door 55 tegen 6 stemmen. Nu moet de plenaire zitting van het Europees Parlement nog haar finale goedkeuring geven en de trialoog kan van start gaan.

Meer lezen?

Lees hier het volledige voorstel van de Europese Commissie

Lees hier het ontwerprapport en de amendementen van het IMCO-comité

Maak een account aan

DOSSIER

Regels digitale overeenkomsten: levering van digitale inhoud én verkoop van goederen

Zowel Parlement als Raad keuren finale teksten goed. Beide richtlijnen verschijnen in het Europees Publicatieblad.

Lees meer
Volg ons