U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Landenspecifieke aanbevelingen 2020 gepubliceerd!

20 mei 2020 - door Simon De Coster

De Commissie presenteert deze week het voorjaarspakket in het kader van het Europees Semester.

  • Gericht op verzachten COVID19-impact
  • Groene en digitale transitie blijven prioritair
  • Drie landenspecifieke aanbevelingen voor België

 

 

 

Landenspecifieke aanbevelingen 2020 gepubliceerd!

Publicatie van het voorjaarspakket

De Commissie presenteert deze week het voorjaarspakket in het kader van het Europees Semester. Een belangrijk onderdeel van dat pakket zijn de landenspecifieke aanbevelingen. Elke lidstaat krijgt jaarlijks die specifieke aanbevelingen om haar economisch beleid te sturen.

Dit jaar staan die aanbevelingen voor een groot deel in functie van de COVID19-crisis. De aanbevelingen zijn opgebouwd rond 2 doelstellingen

  • De negatieve socio-economische gevolgen van de crisis op korte termijn verzachten
  • Duurzame en inclusieve groei op middellange termijn verzekeren, om de groene en digitale transformatie te faciliteren

Competitieve duurzaamheid

De rode draad in de aanbevelingen vinden we terug in Annual Sustainable Growth Strategy: competitieve duurzaamheid moet de basis zijn om de Europese economie opnieuw op te bouwen. Daarnaast wordt er ook extra aandacht besteed aan gezondheid en de integratie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

De aanbevelingen gaan van investeringen in publieke gezondheid en gezondheidszorg, tot inkomenssteun en ondersteunen van bedrijven. De fiscale aanbevelingen zullen dit jaar, zoals eerder aangekondigd, ook rekening houden met de corona-omstandigheden. Lidstaten moeten er in eerste instantie voor zorgen dat het herstel van de economie verzekerd wordt.

Landenspecifieke aanbevelingen

Voor België lijst de Europese Commissie volgende aanbevelingen op:

  1. Alle nodige maatregelen nemen om de pandemie op te vangen, en de economie te herstellen. Wanneer de omstandigheden het toelaten ook de schuldgraad verlagen en voorzichtiger fiscaal bestuur hanteren.
  2. De impact op werkgelegenheid verzachten, bijvoorbeeld door actieve arbeidsmarktmaatregelen.
  3. Maatregelen nemen om het ondernemingsklimaat te verbeteren en de liquiditeit van kmo’s en zelfstandigen te verzekeren. Daarnaast investeringen richten op de groene en digitale transitie: infrastructuur voor duurzaam transport, propere en efficiente productie van energie, digitale infrastructuur (5G) en onderzoek en innovatie.

Het volledig document kan je hier raadplegen

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons