U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Wat te verwachten van de ‘Europese ruimte voor gezondheidsgegevens’?

16 maart 2022 - door Ute De Meyer

Eind deze maand wordt de mededeling van de Commissie over de ‘Europese ruimte voor gezondheidsgegevens’ verwacht. Het is de eerste sectorale wetgeving die voortbouwt op de Data Governance Act en de Data Act. De belangrijkste doelstellingen van de verordening zijn 

  • Burgers meer controle geven over hun gegevens.
  • Burgers kunnen beslissen om hun gegevens kosteloos te delen met derden.
  • Hergebruik van gezondheidsgegevens voor primair en secundair gebruik.
     
Wat te verwachten van de ‘Europese ruimte voor gezondheidsgegevens’?

Met de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens wil de Commissie burgers meer controle geven over hun eigen gezondheidsgegevens. Via een digitale ruimte zouden burgers toegang moeten hebben tot hun primaire gezondheidsgegevens. Denk hierbij aan je elektronische patiëntendossier, vaccinatiegegevens en laboratoriumuitslagen. Vandaag de dag kunnen we in Vlaanderen al heel wat medische gegevens digitaal raadplegen via de applicatie ‘mynexushealth’, waarop deze nieuwe regels van toepassing zullen zijn. Verder voorziet de Commissie ook regels waarbij burgers kunnen beslissen om hun gegevens al dan niet kosteloos te delen met derden. 
 

Primair en secundair gebruik

Het doel van een betere toegang tot en het delen van de gegevens is tweeledig. Enerzijds wil de Commissie de gezondheidszorg bevorderen en belemmeringen voor digitale gezondheidsdiensten en -producten wegnemen, ook wel het primair gebruik van gegevens genoemd.

Anderzijds ziet de Commissie een kans om de grote hoeveelheid aan gezondheidsgegevens te hergebruiken voor gezondheidsonderzoek met de ontwikkeling van nieuwe behandelingen, geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en diensten en voor het maken van gezondheidsbeleid. Het zogeheten secundaire gebruik van gegevens, namelijk gegevens die zijn gecreëerd en geregistreerd voor gezondheidsdiensten of -activiteiten en die kunnen worden gebruikt voor andere doeleinden dan de reden waarom zij oorspronkelijk zijn verzameld.

In het voorstel zou secundair gebruik onder meer het volgende omvatten: gezondheidsdossiers, administratieve gegevens, genetische gegevens, klinische studies, vragenlijsten voor onderzoek, en biomedische gegevens. Het gebruik van deze data voor ‘secundair gebruik’ zou beperkt worden tot een aantal doeleinden, waarbij de Commissie een lijst voorstelt met verboden handelingen. 
 

Samenwerking over de grenzen heen

Om de samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten te garanderen, zal een formele expertenpanel in het leven worden geroepen (European Digital and Health Data Board), alsook twee subgroepen.  

Om het delen van de gegevens overheen de EU mogelijk te maken, voorziet het voorstel van de Commissie specifieke technische voorwaarden waar de ‘Electronic Health Record (EHR)’ systemen aan zullen moeten voldoen. Ook bouwt het voorstel voort op de Data Governance Act, de Data Act (Dataverordening) en het Europese kader voor digitale identiteit.
 

Financiering

Investeringen die gemaakt zullen worden voor de realisatie van de ‘Europese ruimte voor gezondheidsgegevens’ zullen financiering kunnen krijgen onder het ‘EU4Health Programma’ en calls m.b.t. digitale gezondheid onder Horizon Europe en Digital Europe.
 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons