U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Lidstaten buigen zich over digitale dossiers

07 juni 2021 - door Veronique Vennekens

Op 4 juni 2021 kwamen de nationale ministers bevoegd voor telecommunicatie samen om verschillende digitale dossiers te bespreken.

  • Lidstaten stellen zich vragen over de verhouding tussen de Data Governance Act en GDPR.
  • De ministers steunen het ‘digitaal kompas’ tegen 2030 en maken zich vooral zorgen over 5G en artificiële intelligentie.
  • De Europese Commissie lanceerde ook richtlijnen voor het fameuze artikel 17 in de auteursrechtenrichtlijn
Lidstaten buigen zich over digitale dossiers

Data Governance Act

De ministers bevoegd voor telecommunicatie kwamen samen in Luxemburg en bespraken - onder andere- de voortgang die gemaakt werd in de Data Governance Act. Die verordening zal Europa’s digitale soevereiniteit versterken en ervoor zorgen dat data van Europese bedrijven en burgers beter beheerd wordt.

De lidstaten wilden graag wat meer verduidelijking over de relatie tussen de Data Goverance Act en de General Data Protection Regulation (GDPR). De Raad wil een duidelijke afbakening tussen situaties waarin het om persoonsgegevens gaat en situaties waarin het over niet-persoonsgegevens gaat. 

De tekst bevat ook een nieuw artikel dat lidstaten verplicht om nationaal beleid rond gegevensdeling te definiëren en de adviesrol van het Europese Data Innovation Board hierin te verduidelijken. 

Het voortgangsrapport over de Data Governance Act kan je in de bijlage raadplegen.

Risico’s en kmo’s in cybersecurity

Een belangrijke thema op de agenda voor de Belgische delegatie is cybersecurity. België wil een risicogebaseerde aanpak. Ze krijgen hierbij de steun van Luxemburg die stelt dat cybersecurity zelfs een deel moet worden in het defensiebudget omdat cyberaanvallen steeds gevaarlijker worden.

Veel lidstaten leggen ook de nadruk op kmo’s - inzetten op cybersecurity mag niet leiden tot enorme administratieve lasten. 

Het voortgangsrapport rond Cybersecurity kan je in bijlage terugvinden.

Digitaal kompas voor 2030

De lidstaten zijn voorstander van de doelstellingen die het digitaal kompas voor 2030 bevat. Enkele lidstaten halen daarbij aan dat de digitale transitie ook de klimaatdoelstellingen in het achterhoofd moet houden. België is van mening dat verdere digitalisering van de samenleving er niet mag voor zorgen dat de kloof met mensen die minder digitale toegang hebben nog groter wordt. Verschillende lidstaten steunden dit standpunt. 

Tot slot maken de lidstaten zich het meeste zorgen over 5G en artificiële intelligentie.

Auteursrechten: richtlijnen voor filtermaatregelen

De Europese Commissie presenteerde richtlijnen om filtermaatregelen onder artikel 17 van de auteursrechtenrichtlijn op te zetten. Die richtlijn is vanaf 7 juni 2021 in voege, hoewel België deze deadline voor omzetting niet gehaald heeft. 

De nieuwe auteursrechtenrichtlijn bevat een artikel 17 dat platforms filtersystemen opzetten wanneer ze nog geen toestemming hebben gekregen van rechtenhouders om het werk te distribueren. De Commissie stelde nu een verduidelijking voor van het begrip ‘autorisatie’ die door de rechtenhouder aan een platform wordt gegeven voor de distributie van beschermde inhoud. Autorisatie kan de vorm aannemen van een formele licentieovereenkomst of vrijwillige overeenkomsten. In sommige gevallen kan gratis toestemming worden verleend in ruil voor toegang tot bepaalde gegevens of promotionele activiteiten. De lidstaten hebben ook advies gekregen over het soort autorisatie die wordt verleend door niet-commerciële gebruikers van een platform, of degenen die beperkte inkomsten uit hun beschermde online-inhoud ontvangen. 

De richtlijnen kan je hier raadplegen.

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

DOSSIER

Modernisering van de Europese auteursrechten

De tekst werd gepubliceerd in het Europees Publicatieblad. De lidstaten hebben tot 7 juni 2021 om de richtlijn om te zetten naar nationale wetgeving.

Lees meer
Volg ons