U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Input grootschalige evaluatie EU-handelsbeleid bekend gemaakt

04 december 2020 - door Veronique Vennekens

In juni 2020 lanceerde de Europese Commissie een grootschalige bevraging bij stakeholders over het Europese handelsbeleid. Op die manier hoopte de Europese Commissie een consensus te vinden in hoe het Europese handelsbeleid wereldwijde uitdagingen moet aanpakken en welke lessen we kunnen meenemen uit de corona pandemie.

  • De Europese Commissie ontving 414 reacties.
  • De belangrijke rol van kmo’s, digitalisering en duurzaamheid werd door de respondenten onderstreept.
  • In 2021 publiceert de Europese Commissie een volledig rapport van het handelsbeleid op basis van deze input.

Lees hier de samenvatting van alle bijdragen.
De bijdrage van de Vlaamse Regering kan je terugvinden als bijlage onderaan dit artikel.

 

Input grootschalige evaluatie EU-handelsbeleid bekend gemaakt

Meer veerkracht opbouwen - interne en externe dimensies

De coronacrisis heeft enkele kwetsbaarheden blootgelegd. De meeste antwoorden zouden graag zien dat de EU een open, eerlijk en duurzaam internationaal handels- en investeringsstelsel blijft verdedigen. Hierbij onderstrepen ze dat globale waardeketens en internationale handel een middel zijn om de veerkracht te versterken. 

Er is consensus dat de EU haar capaciteit moet verhogen om veerkrachtiger te zijn. Veel stakeholders vinden dat Europese bedrijven een sleutelrol te spelen hebben bij het identificeren en aanpakken van kwetsbaarheden en afhankelijkheden in hun waardeketens

Het concept ‘Open Strategische Autonomie’ dat de Europese Commissie gelanceerd heeft moet volgens de respondenten verder uitgewerkt worden. Het mag niet betekenen dat er meer protectionisme of unilateralisme gehanteerd zal worden door de EU.

Ondersteunen van socio-economisch herstel en groei

De reactie van de lidstaten op de socio-economische gevolgen van de coronacrisis mag niet protectionistisch zijn. Maatregelen die genomen worden tijdens crisisperiodes om voor het herstel te ondersteunen mogen niet het nieuwe normaal worden, volgens de Europese Commissie. In dat kader vroeg de Commissie aan stakeholders hoe de bestaande en toekomstige vrijhandelsakkoorden kunnen ingezet worden.

De meerderheid onderstreepte het grootste belang van het herstel van het multilaterale, op regels gebaseerde systeem en de meesten spraken hun voorkeur uit voor een multilaterale benadering van handelsliberalisering in het algemeen. Sommigen wezen ook op het belang van bilaterale afspraken indien de gesprekken multilateraal vast komen te zitten.

Er is veel steun voor de hervorming van de WTO en de leidende rol die de Europese Unie hierin opneemt. De respondenten willen op bilateraal niveau vooral ambitieuze, duurzame en moderne vrijhandelsakkoorden afsluiten. Een update van oudere akkoorden is dus misschien aan de orde. 

Kmo’s ondersteunen

De Europese Commissie beseft maar al te goed dat kmo’s de ruggengraat van de Europese economie zijn. Ze vroegen onder deze titel naar hoe ze kmo’s kunnen helpen om bepaalde obstakels in het handels- en investeringsbeleid te overwinnen.

Het grootste obstakel volgens de respondenten blijkt een gebrek aan informatie. Er moet rechtstreeks naar kmo’s gecommuniceerd worden over marktkansen, voorwaarden, vergunningsprocedures, documentatie en lokale regelgeving in derde landen.

Kmo’s hebben daarnaast nood aan meer bescherming tegen oneerlijke praktijken. Volgens veel respondenten zou het goed zijn als kmo’s meer betrokken zijn bij de opmaak van vrijhandelsakkoorden maar ook binnen de WTO.

De groene transitie steunen en handel duurzamer maken

In deze sectie werd input gevraagd over hoe handelsbeleid de transitie naar een groenere, eerlijkere en meer verantwoorde economie in binnen- en buitenland kan vergemakkelijken en hoe handelsbeleid de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de VN verder kan bevorderen.

Veel respondenten zijn van mening dat duurzame ontwikkeling een integraal deel uitmaakt van het Europese handelsbeleid. De EU moet hierin volgens hen een ambitieuze leidersrol opnemen en ervoor zorgen dat handel niet bijdraagt aan praktijken die een negatieve sociale of milieu-impact hebben.

In bilaterale akkoorden moeten er meer ambitie gestoken worden in de hoofdstukken rond handel en duurzame ontwikkeling. Die afspraken moeten ook effectief afgedwongen worden. Het klimaatakkoord van Parijs moet ook een essentieel element worden in die akkoorden.

Ook gender, het Carbon Border Adjustment Mechanism, biodiversiteit en verantwoordelijk ondernemen werden door respondenten aangehaald in deze sectie.

Ondersteunen van de digitale transitie en technologische ontwikkeling

Respondenten willen dat de EU vaart zet achter het gezamenlijk e-commerce initiatief van de WTO. Hoewel veel respondenten zeggen dat het vrij verkeer van data cruciaal is voor digitale handel en de competitiviteit van Europese bedrijven wijzen anderen erop dat dit niet ten koste mag gaan van de privacy en databescherming beleid. 

Sommige respondenten riepen ook op om komaf te maken met papieren documenten en het hele proces te digitaliseren. Maar voor de overstap naar een volledig digitale omgeving mogelijk is, is er nood aan opleidingen en bijscholingen.

Zorgen voor eerlijkheid en een level playing field

Volgens de respondenten mag Europa wel wat assertiever zijn als het gaat om het beschermen van haar belangen. Toch is er veel scepticisme over protectionistische maatregelen.

De Handelsbeschermingsinstrumenten moeten efficiënt ingezet worden, eventueel uitgebreid worden maar wel proportioneel blijven.  Het witboek buitenlandse investeringen werd met veel enthousiasme onthaald door de respondenten. Ze maken zich het meest zorgen over oneerlijke praktijken in China. 

Vlaamse regering wil ambitieus Europees handelsbeleid

In de bijdrage van de Vlaamse regering aan deze consultatie lezen we dat Vlaanderen een ambitieus, modern en assertief handel- en investeringsbeleid steunt. De rol die kmo’s hierin te spelen hebben en de impact van brexit worden extra benadrukt. 

De Vlaamse regering pleit voor meer aandacht voor digitalisering, handel in diensten en strategische grondstoffen in moderne handelsakkoorden. Ze zijn daarnaast ook voorstander van ambitieuze hoofdstukken rond handel en duurzame ontwikkeling. 

Raadpleeg de volledige bijdrage van de Vlaamse Regering onderaan deze pagina.

Volgende stappen

De Commissie analyseert alle bijdragen in detail en publiceert het resultaat in het voorjaar van 2021 in een mededeling van de Europese Commissie. 

Raadpleeg hier de samenvatting van alle bijdragen.
Raadpleeg hier alle ingediende bijdragen.

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons