U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Gelekt compromistekst 'Traject naar het digitale decennium'

31 januari 2022 - door Ute De Meyer

Op 15 september 2021 publiceerde de Europese Commissie haar wetgevend voorstel voor het beleidsprogramma 2030 "Traject naar het digitale decennium". Het Frans voorzitterschap bracht enkele wijzigingen aan aan het voorstel van de Commissie. Deze tekst werd vorige week besproken door de Werkgroep Telecommunicatie van de Raad.

  • Overzicht van de digitale strategie voor Europa.
  • De Raad en het Europees Parlement reageerden niet formeel op het voorstel over het digitaal kompas.
  • Er zou een grotere flexibiliteit voorzien zijn voor lidstaten bij de ontwikkeling van de roadmaps.
Gelekt compromistekst 'Traject naar het digitale decennium'

Digitale strategie voor Europa

In februari 2020 lanceerde de Europese Commissie een digitale strategie genaamd “De digitale toekomst van Europa”. 

Deze strategie kreeg op 9 maart 2021 meer vorm met de publicatie van de ‘Mededeling over het Digitaal kompas 2030: de Europese aanpak voor het digitale decennium’. Aan de hand van het kompas heeft de Commissie de digitale ambities van de EU vertaald in een visie met concrete doelstellingen en streefcijfers. De 4 windrichtingen van het kompas zijn:

  1. Digitale vaardigheden bij burgers en professionals
  2. Veilige, performante en duurzame digitale infrastructuren
  3. Digitale transformatie van bedrijven
  4. Digitalisering van publieke diensten

Zowel de Raad als het Europees Parlement hebben niet formeel gereageerd op dit voorstel. 

De uitvoering van het Digitaal Kompas

Voor de verwezenlijking en uitvoering van de visie, doelstellingen en maatregelen van het digitale kompas, publiceerde de Commissie op 15 september 2021 een wetgevend voorstel genaamd ‘Voorstel voor een besluit tot vaststelling van het beleidsprogramma 2030 “Traject naar het digitale decennium”. Met het ‘Traject naar het digitale decennium’ wil de Commissie ervoor zorgen dat de EU de concrete streefcijfers, zoals beschreven in de mededeling over het digitale kompas, behaalt tegen 2030. 

Om dit te realiseren, zal de EU een nieuwe governance structuur uitwerken. Deze structuur moet een mechanisme zijn voor de jaarlijkse samenwerking tussen de EU-instellingen en de lidstaten. Hiervoor zullen de lidstaten een routekaart moeten opstellen. (Lees hier meer.)

Daarnaast wil de Commissie een nieuwe legale structuur, genaamd European Digital Infrastructure Consortium (EDIC), ontwikkelen die een snelle oprichting en uitvoering van meerlandenprojecten mogelijk moet maken. (Lees hier meer.)

In het kompas sprak de Commissie ook over een interinstitutionele verklaring met een reeks digitale beginselen en rechten. De Commissie publiceerde haar ontwerpverklaring op 26 januari 2022. (Lees hier meer.)

Werkgroep Telecommunicatie

Het is nu aan het Europees Parlement en de Raad om het voorstel ‘Traject naar het digitale decennium’ te bespreken, hun standpunten in te nemen en een compromis met elkaar te vinden.

Op 27 januari kwam de Werkgroep Telecommunicatie van de Raad samen om de eerste versie van de compromistekst van het Frans voorzitterschap van de Raad te bespreken. Volgens gelekte bronnen zou het Frans voorzitterschap verschillende wijzigingen aan de oorspronkelijke tekst hebben aangebracht zoals:

  • Samenwerkingen zouden ook mogelijk moeten zijn tussen individuele lidstaten en niet tussen lidstaten en de Commissie alleen, zoals in de oorspronkelijke tekst stond.
  • Er zouden verschillende administratieve vereenvoudigingen worden voorgesteld.
  • Er zou een grotere flexibiliteit voorzien zijn voor lidstaten bij de ontwikkeling van de roadmaps.

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons