U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europese digitale innovatieve hubs bieden kansen voor Vlaanderen

10 juli 2020 - door Jan Noelmans

De Europese Commissie zet in op de uitrol van een Europees netwerk met digitale innovatieve hubs. De focus ligt hierbij op:

  • cybersecurity,
  • artificiële intelligentie
  • supercomputing

Samenwerkingsverbanden met Digital Experience Labs (EFRO) zijn mogelijk. 

Europese digitale innovatieve hubs bieden kansen voor Vlaanderen

Implementatie van digitale sleuteltechnologie 

De Commissie ziet de digitale transformatie als een belangrijke bron van concurrentiekracht, maar stelt tegelijk vast dat hierin nog grote stappen moeten gezet worden. Om het digitaliseringsproces te stimuleren zet ze in op de uitrol van een Europees netwerk van digitale innovatieve hubs. Dat netwerk zal een centrale rol innemen in het nieuwe ambitieuze Digital Europe Programme. Die European Digital Innovation Hubs (EDIH) moeten de implementatie van digitale technologie in de private en/of de publieke sector een boost geven.

Een hub combineert een viertal functies, namelijk: 

  • skills and training 
  • support to find investments 
  • test before invest
  • innovation ecosystem and networking.

De focus ligt op sleuteltechnologieën als cybersecurity, artificiële intelligentie en supercomputing. 

Vlaamse preselectie 

In het najaar gaat de Commissie over tot de selectie van de eerste hubs, daaraan voorafgaand zijn de lidstaten aan zet. Vlaanderen staat in voor de preselectie en maakte via het departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) eind juni de procedure publiek. De Commissie zal voor elke hub jaarlijks tussen 0,5 en 1 miljoen euro op tafel leggen. Lidstaten staan in voor minstens evenveel financiering. Ook zijn er mogelijkheden tot verdere financiering via Digital Europe, EFRO, Horizon Europe, EIB-instrumenten en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Zeker is dus dat er heel wat kansen op verdere ontwikkeling zijn, eens de Commissie een kandidatuur weerhoudt. Momenteel zijn dan ook een aantal Vlaamse consortia in de maak. Finaal zal Europa tussen de 4 en 11 Belgische hubs selecteren. EWI organiseerde een webinar over het onderwerp, die hier kan worden herbekeken. 

Digital Experience Labs 

Bijna gelijktijdig lanceerde het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) de EFRO-oproep inzake Digital Experience Labs. Daarmee zet Vlaanderen Europese middelen in voor het ondersteunen van digitaliseringsprojecten bij kmo's en bedrijven. Die moeten bij de Digital Experience Labs terechtkunnen voor laagdrempelig advies en begeleiding. Concreet gaat het dan bijvoorbeeld om het experimenteren met nieuwe datagedreven technologie, het implementeren van smart data management of matchmaking met technologie-aanbieders. De Vlaamse overheid ziet idealiter in elke provincie één Experience Lab opduiken en verwacht samenwerkingsverbanden met de European Digital Innovation Hubs.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons