U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europese Commissie lanceert – langverwachte – Chipswet

09 februari 2022 - door Ute De Meyer

De Europese Commissie lanceerde op 8 februari de Chipswet (Chips Act). Hiermee wil ze de Europese productie van halfgeleiders (ook wel ‘chips’ genoemd) tegen 2030 optrekken naar 20% wereldwijd.

  • EU wil minder afhankelijk zijn van het buitenland voor de productie van chips.
  • Gezien de stijgende vraag, betekent dit een verviervoudiging van de productie tegen 2030.
  • Hiervoor wordt een budget van meer dan 43 miljard euro aan overheidsinvesteringen en kapitaalsteun geraamd.
Europese Commissie lanceert – langverwachte – Chipswet

Chips are everywhere 

Chips zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven, denk maar aan machines, auto’s, pacemakers, defibrillatoren, smartphones en zelfs stofzuigers. Het totale aandeel van de EU op de wereldmarkt voor halfgeleiders is vandaag de dag zo'n 10%. Naar verwachting zal de wereldwijde vraag naar chips verdubbelen tegen het einde van dit decennium en zonder serieuze investeringen zou het Europese marktaandeel tegen dan dalen tot 5%.

De huidige COVID-19 crisis en de geopolitieke spanningen hebben aangetoond dat Europa sterk gebonden is aan het buitenland voor de aanvoer van chips. Om aan de toenemende vraag te voldoen en om minder afhankelijk te zijn van de Verenigde Staten en Azië, wil de Commissie de Europese productie optrekken naar 20% wereldwijd. Gezien de verdubbeling van de vraag naar chips, betekent dit een verviervoudiging van de productie.
 

Strategische doelstellingen

De Europese Chips strategie is opgebouwd rond vijf strategische doelstellingen:

  1. Onderzoek en technologisch leiderschap versterken;
  2. Opbouw en versterking van het innovatievermogen bij het ontwerp, van het vervaardigen en verpakken van geavanceerde chips en om deze om te zetten in vervaardigde producten;
  3. Een kader tot stand brengen om de productiecapaciteit van chips tegen 2030 op te voeren tot 20% van de wereldmarkt;
  4. Het tekort aan vaardigheden aanpakken, nieuw talent aantrekken en de opkomst van een geschoolde beroepsbevolking ondersteunen;
  5. Meer inzicht ontwikkelen in de wereldwijde supply chain voor halfgeleiders.

Op korte termijn zal de Chipswet de veerkracht bij toekomstige crises vergroten door te anticiperen op verstoringen van de bevoorradingsketen en deze helpen te voorkomen. Verder zal het op korte tot middellange termijn de ontwerp- en productiecapaciteiten in Europa versterken. Op middellange tot lange termijn zal het technologische leiderschap van Europa versterkt worden door de overdracht van kennis van onderzoek & ontwikkeling (laboratorium) naar de productie (fabrieken).
 

Financiering

De Chips Act moet leiden tot extra publieke en private investeringen van meer dan 15 miljard euro. Deze investeringen zullen een aanvulling vormen op:

  • bestaande programma's en acties op het gebied van onderzoek & innovatie in halfgeleiders (1,65 miljard euro voor Horizon Europa en 1,65 miljard euro voor het Digital Europe Programme) en
  • aangekondigde steun door de lidstaten.

In totaal zal de Chips Act tot 2030 met meer dan 43 miljard euro aan beleidsgestuurde investeringen worden ondersteund. Dit zal in grote lijnen worden gecompenseerd door particuliere investeringen op lange termijn.


Verdere stappen?

Dit wetgevend initiatief bestaat uit een pakket aan voorstellen. Ten eerste, een Mededeling van de Commissie die de context schetst en een aantal maatregelen voorstelt. Ten tweede, een voorstel voor een Verordening voor het Europees Parlement en de Raad – de eigenlijke Chips Act. Ten derde, een Aanbeveling van de Commissie, gericht aan de lidstaten, om een beleidskader op te stellen om onmiddellijk de huidige tekorten aan chips weg te werken. Tot slot, is er nog een voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 2021/2085 tot oprichting van de gemeenschappelijke ondernemingen in het kader van Horizon Europa. Daarnaast publiceerde de Commissie een werkdocument waarin de beweegredenen staan waarom waarom Europa nu moet optreden om de tekortkomingen in de belangrijkste competenties en faciliteiten op het gebied van het ontwerp en de productie van chips aan te pakken en ervoor te zorgen dat het bestand is tegen onderbrekingen in de supply chain.

Het voorstel wordt nu naar het Europees Parlement en de Raad verzonden, waar het verder besproken zal worden. 

Lees hier de perstekst.
Lees hier de factsheet.

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons