U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Akkoord over delen overheidsinformatie

25 januari 2019 - door Veronique Vennekens

Het Parlement en de Raad kwamen tot een akkoord over een nieuwe richtlijn die het delen van overheidsinformatie mogelijk maakt. Begin februari wordt het akkoord formeel goedgekeurd.

De publieke sector in de EU-lidstaten produceert grote hoeveelheden data, zoals meteorologische gegevens, digitale kaarten, statistieken en juridische informatie. Die informatie is waardevol voor de digitale economie.

Akkoord over delen overheidsinformatie

Met deze nieuwe regels zal de publieke sector niet meer mogen aanrekenen dan de marginale kosten voor het hergebruik van zijn data. De regels zijn van toepassing op overheidsdiensten, inclusief openbaar vervoer en openbaar dienstverlenende bedrijven, én op data uit publiek gefinancierd onderzoek. Men verwacht van de lidstaten dat ze een open access beleid opzetten. De richtlijn geldt niet voor privébedrijven die diensten van algemeen nut aanbieden.

De implementatie van de richtlijn gebeurt pas 2 jaar nadat de tekst in het Europees Publicatieblad verschenen is.

Maak een account aan

Volg ons