U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Digital Europe: Specialised education programmes or modules in key capacity areas

Deadline

Code

DIGITAL-2022-SKILLS-03-SPECIALISED-EDU

Inleiding

Investeringen in essentiële capaciteiten kunnen alleen vruchten afwerpen als er voldoende mensen zijn om ze te ontwerpen, in te zetten en te gebruiken. Momenteel kampen alle lidstaten met een tekort aan digitale specialisten en ontbreekt het in de EU aan opleidingsmogelijkheden op digitaal gebied in vergelijking met andere landen. Gespecialiseerde cursussen, zoals masteropleidingen op gebieden als kunstmatige intelligentie, zijn niet in alle lidstaten beschikbaar en zijn in sommige regio's geconcentreerd.

De actie zal bijdragen tot de uitbreiding van het onderwijsaanbod in heel Europa, door het aantal cursussen uit te breiden die gezamenlijk zijn ontworpen door universiteiten uit verschillende lidstaten en geassocieerde landen, samen met expertisecentra en bedrijven die op dit gebied actief zijn. Het effect zal tweeledig zijn: een groter aanbod van cursussen in de hele EU en de ontwikkeling van dynamische digitale ecosystemen waarin academische topkwaliteit, onderzoek en innovatieve industrieën samenwerken om de beste talenten wereldwijd aan te trekken en te behouden.

Doelstellingen

De actie is gericht op het vergroten en verbeteren van het aanbod van onderwijsprogramma's en het aantal studenten dat gespecialiseerd is in essentiële capaciteitsgebieden. Het aanbod zal worden uitgebreid in termen van geografische spreiding (inclusief ultraperifere regio's en andere achterstandsgebieden), aantal mogelijkheden en relevantie voor de laatste technologische ontwikkelingen.

De acties zijn ook gericht op de ondersteuning van meer interdisciplinaire cursussen die professionals kunnen uitrusten met relevante geavanceerde digitale vaardigheden en de diversiteit onder studenten en toekomstige digitale deskundigen kunnen vergroten (bijvoorbeeld vaardigheden op het gebied van data-analyse voor professionals in verschillende sectoren). De actie zal samenwerking tussen instellingen voor hoger onderwijs en de particuliere sector ondersteunen, samen met onderzoeks- en topcentra op het gebied van digitale technologieën, waaronder die welke in het kader van de andere acties van het programma worden gefinancierd. Het doel is organisaties aan te moedigen om samen te werken en ecosystemen van excellentie te ontwikkelen die de beste digitale talenten kunnen opleiden, aantrekken en vasthouden, onder meer door bij te dragen tot het dichten van de genderkloof op deze gebieden (volgens de laatste beschikbare gegevens van ESTAT vertegenwoordigen vrouwen slechts 18,5% van de ICT-specialisten in de EU). Deze actie zal bijdragen tot de uitvoering van het actieplan voor digitaal onderwijs 2021-2027.

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal

Vlaams contactpunt 
Marie Timmermann
E. Marie.Timmermann@fwo.be

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Digital Europe

Inleiding

Het programma Digitaal Europa heeft als doel om de digitale transformatie van de economie, het bedrijfsleven en de samenleving in de EU te ondersteunen en te versnellen. Dit door middel van de grootschalige uitrol, het verder verspreiden en grootschalig gebruik van digitale technologieën. Hierbij hoort ook het bevorderen van de toegang tot digitale technologieën en de digitale transformatie van deze technologieën.

Digitaal Europa wil bereiken dat onderzoeksresultaten op het gebied van digitale technologieën daadwerkelijk worden omgezet in producten die op de markt komen. Speciale aandacht is er voor het midden- en kleinbedrijf. Ook zal het programma Europese Digitale Innovatiehubs opzetten, die bedrijven kunnen helpen om beter om te gaan met digitale uitdagingen.

Doelstellingen

Het Digital Europe programma is gericht op het opbouwen van de strategische digitale capaciteiten van de EU en de vereenvoudiging van de brede toepassing van digitale technologieën.

Het doel van het programma is om het concurrentievermogen van Europa in de wereldwijde digitale economie te verbeteren en technologische soevereiniteit te verhogen. Het doet dit door nieuwe digitale technologieën in te zetten en capaciteit op te bouwen, om de digitale transformatie te ondersteunen die hoogwaardige openbare diensten garandeert ten voordele van de maatschappij en bedrijven.

Acties

Het programma investeert in vijf onderdelen: 

 • Supercomputers

De activiteiten in deze pijler moeten zorgen voor een concurrentiële positie van Europa op vlak van rekenkracht en de nodige know-how om dit te laten opnemen door economie en industrie. Deelname aan deze pijler kan voor een sterk toegenomen rekenkracht zorgen die onmogelijk op Vlaams niveau kan bereikt worden. Daarnaast zorgt deelname in deze projecten voor een uitwisseling aan expertise.

 • Artificiële Intelligentie, data en cloud

Deze pijler zal infrastructuur, begeleiding en uitrol opzetten inzake data en artificiële intelligentie. Het bestaat zo uit het opzetten van de Cloud Federation, Data Ruimten, (Data) Incubatoren, een AI on Demand Platform en Testing & Experimentation Facilities.

 • Cybersecurity 

Binnen deze pijler wordt een Quantum beveiligd communicatie systeem uitgerold, ondersteuning geboden voor de uitvoering van de NIS wetgeving en testing en certificatiecapaciteiten opgezet. Daarbij zijn er ook werkpakketten gericht op de opname van innovatieve toepassingen door marktspelers en de gezondheidssector.

 • Geavanceerde digitale vaardigheden 

Pijler 4 richt zich niet op een bepaalde technologie maar zal zich focussen op de opzet van opleidingen in volgende technologieën: data, AI, Blockchain, cybersecurity, HPC, quantum. Deze kunnen naarmate het programma vordert nog aangepast worden. Ongeveer 80% van het budget van deze pijler zal gaan naar de ontwikkeling van grensoverschrijdende masterprogramma’s. Daarnaast zijn er ook acties gericht op arbeidsbemiddeling, kortdurende opleidingen en het digitaliseren van het onderwijs.

 • Breed gebruik van digitale technologieën in de economie en de samenleving, onder meer via digitale innovatiehubs.

Pijler 5 richt zich volledig om verticale projecten die gebruik maken van een combinatie van de 3 sleuteltechnologieën van het Digital Europe programma (supercomputing, cybersecurity en artificiële intelligentie). Centraal hierin is het netwerk van European Digital Innovation Hubs (EDIH) dat bedrijven (in het bijzonder kmo’s) en publieke administraties zullen begeleiden in hun digitale transformatie.

Goed om weten 

 • Europese partners nodig?

In sommige gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Cofinanciering

maximaal 100%

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding & Tender Opportunities.

Digitaal Europa is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/694 inzake de oprichting van Digitaal Europa

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Horizon Europe 
 • Connecting Europe Facility 
 • Digital Education Action Plan

Bekijk hier een korte video over Digital Europe

Budget

Budget 2021-2027: 7,5 miljard euro 

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Hoger onderwijs
Leerplichtonderwijs
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie

Info & contact

 • Website fonds

Digitaal Europa

 • Vlaams contactpunt 

Marie Timmermann
E. Marie.Timmermann@fwo.be

Vragen over acties rond supercomputing 
Geert Van Grootel
E. geert.vangrootel@vlaanderen.be 

Lees meer
Volg ons