U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Zorgt uitblijven Belgische regering voor doorbraak in vertrouwelijkheid van communicatie?

25 oktober 2019 - door Veronique Vennekens

De lidstaten discussiëren al drie jaar over een verordening over de vertrouwelijkheid van elektronische communicatie. Het Fins voorzitterschap hoopt beweging in het dossier te krijgen.

  • Het Europees Parlement heeft al sinds 2017 een standpunt.
  • Het voorstel moderniseert de wetgeving rond de vertrouwelijkheid van online conversaties waaronder gesprekken via Skype of WhatsApp.
  • Door de recente verkiezingen in Italië en Portugal en het uitblijven van een nieuwe Belgische regering kan er wel eens schot in het dossier komen.

Het voorzitterschap van de Raad gaat opnieuw op zoek naar een mandaat van de lidstaten om de triloog te starten. Het grootste probleem voor de lidstaten tot nu toe was het niveau van bescherming dat aan gebruikers moet toegekend worden. Daarbij moet ook de Algemene Verordening voor Gegevensbescherming in het achterhoofd gehouden worden.

Zorgt uitblijven Belgische regering voor doorbraak in vertrouwelijkheid van communicatie?

Een nieuwe compromistekst

De Finnen hebben rekening gehouden met alle opmerkingen en suggesties die in het verleden werden geopperd. Ze schreven een nieuwe compromistekst die vreemd genoeg niet niet zoveel veranderingen bevat:

  • Data mag verwerkt worden voor een ander doel dan initieel gepland, zolang er voldoende waarborgen zijn dat de gegevens encrypted blijven
  • Operatoren mogen de inhoud van conversaties opslaan op vraag van de eindgebruiker
  • De gebruiker of een vertrouwde derde partij mag communicatie opnemen en opslaan voor of na de conversatie
  • Toestemming van gebruikers is niet vereist voor zelfrijdende voertuigen, wetenschappelijk onderzoek of statistiek
  • Er wordt een uitzondering gemaakt op de regel dat gebruikers toestemming moeten geven om conversaties op te slaan wanneer dit nodig is in de strijd tegen kinderpornografie

Wel opvallend: artikel 10 staat niet meer in de tekst. In het voorstel van de Commissie zorgde dat artikel voor de concentratie van de configuratie op browserniveau. Lidstaten verwachten echter wel dat tijdens de onderhandelingen met het Europees Parlement dit artikel terug in de tekst zal staan, maar dan in een afgezwakte vorm.

België geen fan van het voorstel

De Finnen zullen de tekst voorleggen aan de ambassadeurs van de lidstaten, waarschijnlijk op 15 november. Hoewel de ambassadeurs meteen een mandaat voor onderhandelingen kunnen geven, zal het voorzitterschap toch de steun zoeken van de ministers van telecommunicatie op 3 december 2019.

Volgens verschillende bronnen zouden de Portugese, Litouwse, Poolse, Tsjechische, Italiaanse en Franse delegaties geen voorstander zijn van het voorstel. België en Luxemburg zijn ook niet erg enthousiast.

De Finnen hopen het dossier er nu wel door te krijgen omdat de publieke opinie wel positief staat tegenover het beschermen van persoonlijke data. Ook de recente verkiezingen in Italië en Portugal en het uitblijven van een Belgische federale regering kunnen het tij keren.

Lees de nieuwe compromistekst van het Fins Voorzitterschap hier.

Lees het oorspronkelijke voorstel van de Commissie hier.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons