U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > eu algemeen > jouw stem in europa > eu nieuws >

Jouw stem in Europa: de nieuwe consumenten agenda

06 juli 2020 - door Veronique Vennekens

De EU bereidt zich voor om later dit jaar met haar nieuwe consumentenstrategie te komen. De strategie is erop gericht het consumentenbeleid van de EU bij te werken om:

  • de nieuwe uitdagingen van de digitalisering en het toenemende belang van milieukwesties aanpakken
  • kwetsbare consumenten beschermen in de nieuwe economische realiteit als gevolg van de COVID-19-crisis.

Dit initiatief omvat wijzigingen in de wetgeving op gebieden als:

  • consumenteninformatie over goederen en diensten
  • consumentenkrediet
  • productveiligheid

Er kan feedback worden gegeven op de roadmap én je kan al deelnemen aan een openbare consultatie.

Jouw stem in Europa: de nieuwe consumenten agenda

Feedback over roadmap

De roadmap voor deze communicatie is nu gepubliceerd en je kan feedback geven tot 11 augustus 2020

De roadmap downloaden en deelnemen aan de consultatie kan via de website van de Europese Commissie.

Openbare consultatie

Daarnaast is de openbare consultatie ook al geopend. Hieraan kan je deelnemen tot 6 oktober 2020.

De Europese Commissie start deze raadpleging om meningen van het publiek te verzamelen over vier initiatieven in het consumentenbeleid van de EU die de Commissie in 2020 en 2021 wil voorstellen:

  • Een nieuwe consumentenagenda zal een nieuw strategisch EU-kader bieden voor het consumentenbeleid op vijf hoofdprioriteiten: empowerment van de consument in zowel de groene als de digitale overgang, bescherming van kwetsbare consumenten, handhaving van de rechten van consumenten en internationale samenwerking. In de nieuwe agenda zal ook rekening worden gehouden met de gevolgen van de COVID-19-pandemie voor consumenten.
  • De consument mondig maken voor de groene overgang zal tot doel hebben de deelname van consumenten aan de groene overgang te verbeteren door te zorgen voor betrouwbare informatie over producten en de consumentenbescherming te versterken tegen handelspraktijken als greenwashing en vroegtijdige veroudering.
  • Herziening van de richtlijn betreffende kredietovereenkomsten voor consumenten volgt op de recente evaluatie, die verschillende uitdagingen aan het licht bracht die de werking ervan belemmeren, met name wat betreft de reikwijdte, de informatieverstrekking en de kredietwaardigheidsbeoordeling. Er zal rekening worden gehouden met de impact van COVID-19 op de kredietmarkt en op consumenten, ook kwetsbare.
  • De herziening van de richtlijn inzake algemene productveiligheid heeft tot doel de richtlijn bij te werken naar de uitdagingen van nieuwe technologieën en online verkoop. Het initiatief moet de veiligheid van non-food consumentenproducten waarborgen, zorgen voor betere handhaving en efficiënter markttoezicht.

De raadpleging is georganiseerd in vier secties, die elk overeenkomen met één initiatief. Het bevat horizontale vragen die aan de agenda zijn gewijd en sectorale. 

Deelnemen kan via de website van de Europese Commissie tot 6 oktober 2020.

Maak een account aan

Volg ons