U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Geen vooruitgang voor ePrivacy voorstel

25 november 2019 - door Veronique Vennekens

De lidstaten zullen niet tot een gezamenlijke verklaring komen over het ePrivacy voorstel tijdens het Fins voorzitterschap.

  • Het voorstel hervormt de regels rond de vertrouwelijkheid van elektronische communicatie.
  • Het laatste Finse voorstel tot compromis werd afgekeurd (14 tegen, 9 voor, 1 onthouding).
  • Op 3 december staat er een voortgangsrapport over het voorstel op de agenda van de ministers van telecommunicatie.

De Europese Commissie lanceerde het voorstel begin 2017 om een richtlijn uit 2002 te moderniseren. Online bericht- en telefoondiensten zoals Whatsapp zouden dan ook onder de wetgeving vallen. Nu is de richtlijn enkel van toepassing op telecommunicatie operatoren.

Geen vooruitgang voor ePrivacy voorstel

De voorzitterschappen van de Raad hebben allerlei nieuwe zaken geïntroduceerd zoals een nieuwe juridische basis voor de legale verwerking van gebruikersdata. De laatste versie van het Fins voorzitterschap bevat een nieuwe database voor data die gelinkt is aan de strijd tegen kinderpornografie of het verder verwerken van metadata. De voorzieningen rond privacy instellingen via browsers werden uit de tekst gehaald.

Het valt nu nog af te wachten hoe Kroatië, het volgende voorzitterschap, hiermee wil omgaan en of de von der Leyen Commissie het zal blijven steunen. 

De rapporteur van het Europees Parlement, Birgit Sippel, vraagt ondertussen of de Europese Commissie de inbreukprocedures wil opstarten tegen lidstaten die de huidige richtlijn uit 2002 niet correct hebben omgezet.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons