U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Digital Services/Markets Act: stand van zaken

04 juni 2021 - door Veronique Vennekens

Tijdens de Raad concurrentievermogen werd een update gegeven over de technische onderhandelingen van de Digital Services en Digital Markets Act.

 • Lidstaten willen dat hun nationale autoriteiten meer betrokken worden in de uitvoering van de Digital Markets Act.
 • Er zijn voortgangsrapporten beschikbaar rond de Digital Markets Act en Digital Services Act.
 • In het Europees Parlement heeft de rapporteur van het IMCO-comité een ontwerprapport klaar rond de Digital Services Act.
Digital Services/Markets Act: stand van zaken

De Raad concurrentievermogen

De lidstaten maakten tijdens het overleg duidelijk dat er nog enkele zaken niet duidelijk genoeg zijn:

 1. De verhouding tussen deze wetgeving en de Europees mededingingsrecht. 
 2. Er moet een entiteit zijn die de coördinatie en samenwerking tussen de Commissie en de nationale mededingingsautoriteiten in goede banen leidt.
 3. De Digital Markets Act laat voldoende ruimte voor nationale regelgeving voor gatekeepers, de wetgeving vult dus aan wat er al bestaat op nationaal niveau. 
 4. Sommige lidstaten willen een flexibele Digital Markets Act omdat de digitale markten sneller evolueren dan wetgeving.
 5. Volgens de lidstaten moet de controle op fusies en opkopen door gatekeepers ook sterker zijn, zodat grote spelers geen start-ups opkopen om de concurrentie te verminderen.

Wat betreft het verwijderen van illegale inhoud online in de Digital Services Act, zijn de lidstaten het erover eens dat snel handelen nodig is mààr dat de vrijheid van meningsuiting en andere fundamentele rechten wel gewaarborgd moeten blijven. De lidstaten willen een grotere samenwerking tussen nationale autoriteiten - die hier al veel kennis over hebben - en de Europese Commissie.

Lees hier het voortgangsrapport van de Digital Services Act.

Lees hier het voortgangsrapport van de Digital Markets Act.

Het Europees Parlement

In het Europees Parlement kwam het ontwerprapport van het IMCO-comité en de ontwerp opinie van het ITRE-comité uit rond de Digital Services Act. Het LIBE en JURI comité hebben nog geen opinie gepubliceerd. 

De rapporteur van het IMCO-comité, Christel Schaldemose, wil onder meer striktere regels voor illegale producten en diensten online. Het huidige voorstel pakt het probleem volgens haar niet genoeg aan. Daarnaast wil ze striktere verplichtingen en voorwaarden voor de vrijstelling van aansprakelijkheid in digitale markten. 

Ook zij haalt het verwijderen van illegale inhoud aan. Het verwijderproces moet sneller gaan, zonder te raken aan fundamentele rechten. Ze stelt voor om 2 deadlines op te zetten voor platforms om inhoud te verwijderen, afhankelijk van hoe schadelijk de inhoud is.

Het ontwerprapport vanuit IMCO over de Digital Markets Act is op dit moment nog niet beschikbaar. Voor DMA zijn het ECON en ITRE-comité de geassocieerde comité’s. 

Volgende stappen zowel voor DMA als DSA

IMCO:

 • Een debat over het ontwerprapport is gepland op 21 juni, deadline voor amendementen is 1 juli.
 • Het debat over de amendementen is gepland op 27 september, dat over de compromis amendementen op 27-28 oktober. Het rapport zal aangenomen worden rond 8 november.
 • Plenaire stemming over het rapport staat nu gepland in december 2021.

ITRE:

 • Een debat over de ontwerp opinie is gepland op 15 juli.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons