U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Adviescomissies buigen zich over eID-kaart

04 maart 2022 - door Ute De Meyer

De Europese Commissie stelde op 3 juni 2021 een voorstel voor een wijziging van de 'Verordening betreffende een Europees kader voor een digitale identiteit' voor. De IMCO Commissie besprak hun ontwerpadvies. De JURI Commissie hield een eerste uitwisseling over het voorstel van de Commissie

  • Aanbeveling wordt positief onthaald door adviescommissies.
  • Maar willen de privacy en veiligheid gegarandeerd zien.
  • Europese Commissie lanceert online platform voor feedback. 
Adviescomissies buigen zich over eID-kaart

eID moet vrijwillig blijven

Op 28 februari besprak de JURI Commissie voor het eerst het ontwerpadvies van Rapporteur Andrus Ansip (Renew Europe). Om te beginnen gaf MEP Ansip een korte presentatie waarin hij onderstreepte dat de Europese digitale identiteit een belangrijke stap is op weg naar Europese integratie en een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van de digitale interne markt.

Over het algemeen was er heel wat eensgezindheid onder de verschillende leden. Eerst en vooral werd het voorstel positief onthaald. De MEPs benadrukten dat de eID vrijwillig moet blijven en dat de veiligheid en gegevensbescherming van consumenten en burgers gewaarborgd moet zijn. Daarnaast werden er nog bezorgdheden geuit over de controle van de gegevens, de termijn voor de uitvoering en de intermediaire partijen die tijdens de verwerking de data behandelen.


Veiligheid en privacy primeert

Diezelfde dag besprak ook de IMCO Commissie het voorstel van de Europese Commissie. Axel Voss (EPP), die sprak namens de Belgische rapporteur Pascal Arimont (EPP), vatte de doelstellingen van het voorstel samen en deelde mee dat de rapporteur positief staat tegenover de tekst.

Ook hier werd er gewezen op de veiligheid en privacy van de digitale portemonnee. Er werd voorgesteld dat burgers voor anonimiteitsdoeleinden pseudoniemen moeten kunnen gebruiken in plaats van hun echte naam en identiteit. Verder deelde een MEP mee dat de Commissie JURI exclusief bevoegd is voor een aantal artikelen met rechtsgevolgen.

Op het einde van vergadering benadrukte Commissie Vertegenwoordiger Gudrun Stock dat de digitale portemonnee verplicht GDPR-gecertificeerd zal moeten worden. Daarnaast deelde zij mee dat gebruikers volgens het voorstel zelf kunnen bepalen welke gegevens zij willen delen en met wie.

Aanbieders zouden ook onderworpen zijn aan een strikt verbod om persoonsgegevens te verzamelen, tenzij de gebruikers dergelijke praktijken toestaan. Wat het gebruik van pseudoniemen betreft, deelde de Commissie Vertegenwoordiger mee dat dit mogelijk zou zijn, maar alleen in gevallen waarin sterke authenticatie niet wettelijk verplicht is.


Expertengroep

De expertengroep eIDAS publiceerde onlangs een document “European Digital Identity Architecture and Reference Framework: Outline” (zie hieronder). Het geeft een stand van zaken van hun lopende werkzaamheden weer inzake de 'Aanbeveling betreffende een gemeenschappelijke EU-toolbox voor een gecoördineerde aanpak t.b.v. een Europees kader voor een digitale identiteit'. Daarnaast schetst het document het inzicht van de experts in de Europese digitale portemonnee, waaronder een korte beschrijving van:

  • doelstellingen van de eID,
  • rollen van de actoren van het ecosysteem
  • de functionele en niet-functionele vereisten van de kaart en potentiële bouwstenen. 

Als stakeholder kan je sinds kort feedback geven op het werk van de expertengroep eIDAS over de EU-toolbox en de eID-kaart via een online platform
 

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons