U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Grants for cooperation between national authorities responsible for the enforcement of the consumer protection laws

Deadline

Code

CONS-CPC-2020

Inleiding

De subsidies kunnen een breed scala aan activiteiten ondersteunen, zoals het voorbereiden van autoriteiten, andere relevante instanties en andere belanghebbenden op de verordening (EU) 2017/2394, opleiding van personeel, het creëren van online interfaces en monitoringinstrumenten, netwerkinstrumenten, waaronder workshops, toezicht, e- handhavingsinstrumenten en andere handhavingscapaciteiten, waaronder de aanschaf van apparatuur voor producttests.

Budget

Het totale bedrag dat is uitgetrokken voor medefinanciering van de acties is 500.000 EUR.
De financiële bijdrage van de Unie bedraagt ​​niet meer dan:

 • 50% van de in aanmerking komende kosten of
 • 70% van de in aanmerking komende kosten in het geval van een actie van uitzonderlijk nut

Begunstigden

Om voor subsidie ​​in aanmerking te komen, moeten de aanvragers:

 • rechtspersoonlijkheid hebben
 • behoren tot een van de volgende categorieën: openbare of particuliere entiteiten
 • gevestigd zijn in een van de in aanmerking komende landen, namelijk:
  • EU-lidstaten (inclusief landen en gebieden overzee (LGO));
  • Landen van de Europese Vrijhandelsassociatie die deelnemen aan de Europese Economische Ruimte (EVA / EER-landen)

Aanvragers moeten op de datum van indiening van het voorstel een van de volgende entiteiten zijn:

 • Entiteiten die bij de Commissie zijn aangemeld overeenkomstig artikel 8 van de verordening (EU) 2017/2394:
  • bevoegde autoriteiten,
  • enkele verbindingsbureaus,
  • aangewezen instanties,
  • openbare of particuliere entiteiten die externe waarschuwingen geven overeenkomstig artikel 27, lid 1, van de Verordening (EU) 2017/2394;
 • ‘Andere overheidsinstanties’ om de bevoegde autoriteiten te helpen bij hun verzoek in het kader van de voorgestelde activiteit en in overeenstemming met artikel 6 van Verordening (EU) 2017/2394.

Info & contact

Meer informatie kan je terugvinden op de website van de Europese Commissie.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons