U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

CALLS FOR PROPOSALS Financial contributions for cooperation between national authorities responsible for the enforcement of the consumer protection laws

Deadline

Code

CONS-ADR-2019

Inleiding

Het doel van deze oproep tot het indienen van voorstellen is de ondersteuning van nationale autoriteiten die actief zijn op het gebied van samenwerking op het gebied van consumentenbescherming (CPC) om te zorgen voor een correcte toepassing en consistente handhaving van de EU-wetgeving ter bescherming van consumenten in de interne markt. De acties die financiering kunnen ontvangen, moeten gericht zijn op de voorbereiding van de CPC-autoriteiten, andere relevante instanties en belanghebbenden op de nieuwe CPC-verordening 2017/2394 of op het faciliteren van de activiteiten van nationale autoriteiten om mogelijke inbreuken op de onder Verordening (EG) nr. 2006 genoemde wetten aan te pakken. / 2004 of Verordening (EU) 2017/2394.

Aanvragers moeten op de datum van indiening van het voorstel entiteiten zijn die bij de Europese Commissie zijn aangemeld overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2006/2004 of Verordening (EU) 2017/2394.

Doelstellingen

Het doel van deze oproep tot het indienen van voorstellen is CPC-autoriteiten en andere relevante instanties in het kader van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Verordening (EU) 2017/2394 te ondersteunen door medefinanciering van maatregelen in een of beide van de volgende prioriteiten:


1. Voorbereiding van de CPC-autoriteiten, andere relevante instanties en andere belanghebbenden voor de nieuwe CPC-verordening (Verordening (EU) 2017/2394);
2. Faciliteren van de activiteiten van nationale autoriteiten en, in voorkomend geval, andere relevante instanties om mogelijke inbreuken op de in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2006/2004 of Verordening (EU) 2017/2394 genoemde wetten aan te pakken.

Een breed scala aan activiteiten komt in aanmerking om te worden ondersteund door subsidies, mits deze kunnen worden gekoppeld aan de bovengenoemde prioriteiten. Dergelijke activiteiten kunnen bijvoorbeeld omvatten

  • Implementatie en uitwisseling van beste praktijken met betrekking tot minimale onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden
  • Belanghebbenden voorbereiden op het uitgebreide toepassingsgebied (d.w.z. uitgebreide bijlage) van Verordening (EU) 2017/2394
  • Personeelstraining
  • Creatie van online interfaces en monitoringtools

Budget

1 000 000 euro 

Begunstigden

Aanvragers moeten op de datum van indiening van het voorstel een van de volgende entiteiten zijn:

1. Autoriteiten die bij de Commissie zijn aangemeld overeenkomstig artikel 4, leden 1 en 2, van Verordening (EG) nr. 2006/2004;

2. Organisaties zonder winstoogmerk die door de autoriteiten zijn aangewezen die overeenkomstig artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2006/2004 bij de Commissie zijn aangemeld met het oog op consumentenbescherming;

3. Entiteiten die zijn aangemeld overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EU) 2017/2394:

  • bevoegde autoriteiten,
  • afzonderlijke verbindingsbureaus,
  • aangewezen instanties,
  • openbare of particuliere entiteiten die externe signaleringen afgeven op grond van artikel 27, lid 1, van Verordening (EU) 2017/2394;

4. 'andere openbare autoriteiten’ om de bevoegde autoriteiten op hun verzoek bij te staan in het kader van de voorgestelde activiteit en in overeenstemming met artikel 6, lid 2, van Verordening (EU) 2017/2394

Info & contact

Volledige tekst in bijlage. 

Neem voor vragen over het elektronische indieningssysteem contact op met de IT-helpdesk.
Voor niet-IT-gerelateerde vragen is een helpdesk bij Chafea beschikbaar via CHAFEA-CPCALLS@ec.europa.eu.

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons