U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Roemenië gijzelt accijnzen dossiers

14 oktober 2019 - door Veronique Vennekens

Het ziet er naar uit dat Roemenië alle accijnzen dossiers wil tegenhouden tot de andere lidstaten een accijnsvrijstelling op huisgemaakte alcohol goedkeuren.

  • Roemenië wil de vrijstelling voor huisgemaakte alcohol optrekken van 50 liter naar 100 liter.
  • Het voorstel dat Roemenië nu tegenhoudt heeft niets te maken met alcohol maar wel met een vrijstelling btw en accijnzen voor Europese troepen.
  • Deze gijzeling kan nog wel even duren vermits er unanimiteit nodig is in de Raad om belastingdossiers goed te keuren.
Roemenië gijzelt accijnzen dossiers

Vrijstelling voor Europese strijdkrachten in een andere lidstaat

Het voorstel dat er nu moet aan geloven is de richtlijn die benodigdheden voor de Europese strijdkrachten moet vrijstellen van btw en accijnzen. Roemenië kan dit dossier nog wel enige tijd blijven blokkeren omdat er unanimiteit nodig is in de Raad om het dossier goed te keuren. Dit is al het vierde dossier dat ze blo

Roemenië begon tijdens hun voorzitterschap in het voorjaar van 2019 met dossiers te blokkeren. Er was nochtans veel eensgezindheid om de accijnzen-dossiers goed te keuren. Maar omdat de lidstaten niet van plan waren hun vrijstelling op huisgemaakte alcohol goed te keuren, blokkeerde Roemenië prompt ook de twee andere voorstellen.

Op technisch niveau helemaal rond

Het huidige voorstel bepaalt dat strijdkrachten die ingezet worden buiten hun eigen lidstaat geen btw of accijnzen moeten betalen aan een andere lidstaat wanneer ze deelnemen in een defensie activiteit onder het Gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid.

Op technisch niveau is de compromistekst eigenlijk rond. Het voorstel staat op de agenda van de ECOFIN-Raad in november maar het is niet zeker of het op de agenda zal blijven staan. Naast Roemenië vindt Duitsland ook dat het aannemen van het voorstel in november wat te vroeg is.

In het Europees Parlement is de opinie van rapporteur Paul Tang klaar maar nog niet besproken in het ECON-comité. De rapporteur steunt het voorstel van de Commissie maar wil een kleine aanpassing aan de definitie van ‘defence effort within the Union’.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons