U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Hoe gaat het nog met de belastingdossiers?

05 februari 2020 - door Veronique Vennekens

Er beweegt internationaal heel wat op vlak van belastingen. Een korte update over de digitale belasting, belastingfraude en toekomstige initiatieven.

  • Een handelsoorlog tussen Frankrijk en de VS is voor even van de baan nadat beide landen tot akkoord zijn gekomen over de verdere samenwerking rond de digitale belasting op OESO niveau.
  • Volgens de Europese Commissie moeten lidstaten zich nog meer inzetten om belastingfraude tegen te gaan.
  • De Commissie plant in 2020 nog een communicatie rond de vennootschapsbelasting voor de 21e eeuw en een actieplan om belastingfraude tegen te gaan.

Lees het rapport over de nationale belastingsystemen in de EU hier.

Lees de laatste stand van zaken over de digitale belasting op OESO niveau hier.

Hoe gaat het nog met de belastingdossiers?

Zicht op een uniforme aanpak op OESO-niveau

Het werd even spannend tussen Frankrijk en de Verenigde Staten omdat de Amerikanen vonden dat de Franse GAFA-taks (Google, Amazon, Facebook en Apple) te veel Amerikaanse bedrijven viseerde. Frankrijk had zelf het initiatief genomen om al met een digitale belasting te komen omdat er op OESO niveau nog geen oplossing was gevonden. Dit werd hen niet in dank afgenomen met bijna Amerikaanse handelssancties tegen Frankrijk als gevolg.

In Davos kwamen de twee tot een akkoord. Frankrijk zou geen betalingen meer vragen voor de GAFA-taks voor de rest van het jaar en de VS zou geen sancties heffen. Ondertussen bevestigden ze dat ze samen verder werken aan een internationale oplossing op OESO niveau.

Pijler I: safe harbor of niet?

OESO komt nu met een stand van zaken van deze gesprekken. Het grootste struikelblok bij Pijler I (een gezamenlijke aanpak van digitale belastingen) is dat de VS het ‘safe harbor’ principe wil hanteren. Het is helemaal nog niet duidelijk hoe dit precies zou werken maar verschillende landen hebben al laten weten dat ze het hier niet mee eens zijn. Het zorgt volgens hen voor meer onzekerheid en de kans dat de wetgeving haar doel helemaal voorbij schiet.

In de tekst staat al wel dat de regels van toepassing zullen zijn op bedrijven die in direct contact staan met consumenten en geautomatiseerde digitale diensten. Financiële diensten worden nu al expliciet buiten de wetgeving gelaten omdat die niet altijd gericht zijn op consumenten.

Sommige lidstaten spreken ook over digitale differentiatie. Hiermee bedoelen ze dat er een groot verschil is in digitalisatie per sector maar ook per regio. Dat laatste is dan weer relevant wanneer men gaat berekenen hoe de inkomsten verdeeld gaan worden.

Over pijler II, rond de minimale vennootschapsbelasting, is er weinig nieuws behalve dat ook hier de gesprekken verder gaan.

Lidstaten moeten juridisch kader versterken

In het jaarlijks rapport van de Europese Commissie rond de belastingsystemen van alle lidstaten staat te lezen dat ze vooral meer moeten inzetten op het tegengaan van belastingfraude. Sommige lidstaten moeten ook de manier waarop ze belastingen innen moderniseren en de toegang tot informatie verbeteren.

Lidstaten doen er volgens de Europese Commissie ook goed aan om meer gebruik te maken van de Europese tools om informatie en data analyses uit te wisselen tussen lidstaten. 

Raadpleeg het volledige rapport hier.

Belastinginitiatieven in 2020

Weinig nieuws over een definitief btw-stelsel maar de Europese Commissie lanceert in 2020 wel een mededeling rond de vennootschapsbelasting in de 21e eeuw. Er komt ook een actieplan om belastingontduiking tegen te gaan en belastingen makkelijker en simpeler te maken. Beide zijn niet-wetgevende initiatieven.

Rond CCTB weten we dat de technische gesprekken aan de gang zijn. Eind 2019 hadden de delegaties het nog over het belasten van leasing en over transparante entiteiten. Over dat laatste is er geen uniformiteit tussen de verschillende lidstaten en is er dus nog wat onderzoek nodig. Het is al wel duidelijk dat we rond de geconsolideerde vennootschapsbelasting (CCCTB) in 2020 weinig nieuws moeten verwachten.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons