U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europees Parlement steunt regels om btw-fraude e-commerce tegen te gaan

19 december 2019 - door Veronique Vennekens

Het Europees Parlement heeft haar opinie aangenomen over het voorstel met maatregelen om btw-fraude bij e-commerce tegen te gaan.

  • De Raad had al zijn positie aangenomen, het Parlement kan enkel adviseren in het geval van belastingzaken.
  • Het Europees Parlement wil het uitwisselen van informatie gemakkelijker maken.
  • Net als de Raad willen ze dat informatie over grensoverschrijdende betalingen tot 3 jaar wordt bijgehouden in plaats van 2.

Lees hier de opinie over de versterkte administratieve samenwerking.
Lees hier de opinie over de regels voor betalingsdiensten.

Europees Parlement steunt regels om btw-fraude e-commerce tegen te gaan

Dit wil het Europees Parlement aanpassen

  • Een gezamenlijk systeem om vergelijkbare statistieken te verzamelen over intra-gemeenschap btw fraude.
  • Jaarlijkse publicatie van nationale schattingen over het aantal btw dat niet geïnd wordt wegens fraude.
  • Een mandaat voor het Europees Openbaar Ministerie om de effectieve vervolging van fraudeurs te verzekeren voor nationale rechtbanken.
  • De periode waarvoor betalingsdiensten informatie over grensoverschrijdende transactie moeten bewaren moet opgetrokken worden van 2 naar 3 jaar. Hierin verschillen ze niet van mening met de Raad.
  • Het gebruik van blockchain technologie om de online uitwisseling van informatie tussen belastingautoriteiten te bevorderen. In het bijzonder door cash registers en de verkoopsystemen van bedrijven te linken aan btw aangiften.

Volgende stappen

De Raad nam op 8 november al een politiek standpunt aan. Het Europees Parlement kan in belastingzaken enkel opinies geven, de Raad hoeft hier geen rekening mee te houden. Nu de opinie is goedgekeurd kan het standpunt van de lidstaten formeel worden goedgekeurd.

De wetgeving is geldig vanaf januari 2024.

Lees hier de opinie over de versterkte administratieve samenwerking.
Lees hier de opinie over de regels voor betalingsdiensten.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons