U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Btw-tarieven kabbelen voort in Raad

28 april 2021 - door Veronique Vennekens

In 2018 werd een btw-voorstel gelanceerd om lidstaten de vrijheid te geven om verminderde en nul-tarieven voor btw vast te stellen. Er is vooruitgang geboekt maar er moeten nog steeds enkele zaken verduidelijkt worden.

  • De lidstaten kiezen voor een positieve lijst waarop btw-verlaging toegepast mag worden in plaats van de oorspronkelijke negatieve lijst van de Europese Commissie.
  • Er is nog geen akkoord over het behouden van bepaalde verlaagde btw-tarieven die sommige lidstaten (waaronder België) hanteren.
  • Er werd ook een categorie ‘uitzonderlijke situaties’ toegevoegd met lessen die getrokken werden uit de corona-pandemie.
Btw-tarieven kabbelen voort in Raad

Een positieve of negatieve lijst?

Een compromistekst van het Portugees voorzitterschap laat uitschijnen dat er een positieve lijst van producten en diensten blijft bestaan waarop verminderde tarieven toegepast mogen worden. De Europese Commissie had nochtans een negatieve lijst voorgesteld van producten die niet in aanmerking komen, zoals alcohol, tabak en olie.

De tekst van het Portugees voorzitterschap toetst de lijst aan de doelstellingen van de Green Deal en stelt voor om gradueel producten die slecht voor het milieu zijn uit te sluiten van gereduceerde tarieven. Zo zou er een verlaagd btw-tarief toegepast kunnen worden op de installatie van zonnepanelen en windturbines voor privéwoningen en publieke gebouwen. De lidstaten zijn het nog niet eens over het toevoegen van emissievrije voertuigen. Er staan nog andere zaken op de lijst zoals streaming diensten en bepaalde telecommunicatiediensten.

Wat met de bestaande uitzonderingen?

Sommige lidstaten hanteren al btw-verlagingen op sommige goederen en diensten. In België bestaat die btw-verlaging bijvoorbeeld voor scholenbouw (6% btw). Hier is nog geen beslissing over genomen. Bepaalde lidstaten willen deze uitzonderingen niet opgeven en ze allemaal aan de positieve lijst toevoegen zou geen optie zijn.

Het Portugees voorzitterschap stelt daarom een standstill’ clausule voor waardoor deze lidstaten hun huidige verlaagde btw-tarieven mogen blijven hanteren. Maar hier is dus nog geen akkoord over tussen alle lidstaten.

De ontwerptekst voegt daarnaast ook een nieuwe categorie toe: uitzonderlijke situaties. Hiermee willen ze een wettelijk kader creëren voor btw-verlagingen of nul-tarieven voor bepaalde producten tijdens een eventuele volgende pandemie.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons