U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > eu algemeen > eu nieuws >

Nieuw dynamisch onderhandelingsdocument voor MFK

31 mei 2019 - door Simon De Coster

De onderhandelingen over het nieuwe meerjarig financieel kader (MFK) van de Europese Unie lopen niet van een leien dakje.

  • Roemenen vernieuwden het onderhandelingsdocument
  • Zal dienen als basis voor de gesprekken op Europese Top van Sibiu
  • Onder meer cohesie, landbouw en extern optreden zijn nog onderwerp van discussie
Nieuw dynamisch onderhandelingsdocument voor MFK

Achtergrond

Het meerjarig financieel kader regelt de uitgaven van de Unie voor de komende zeven jaar. Vorig jaar lanceerde de Commissie hierover haar voorstel. Ze stelde onder meer een forse investering in innovatie en grensbewaking voor, ten koste van landbouw en cohesie.

Om de complexe onderhandelingen over het MFK in goede banen te leiden, werkt het Voorzitterschap met een dynamisch onderhandelingsdocument ('negotiation box'). Dat document bestaat uit alle heikele thema’s waarover de ministers moeilijk overeenstemming vinden. Voor die thema’s vragen ze dan sturing van de Europese Raad. Dat zou de onderhandelingen moeten faciliteren en vereenvoudigen. Het is een ‘dynamisch’ document, omdat het Voorzitterschap het continu vernieuwt en aanpast, afhankelijk van de actuele onderhandelingen.

Heikele thema's

De bedoeling is om dit onderhandelingsdocument als basis te gebruiken tijdens de Europese top in Sibiu eind juni. De voorbije maanden heeft het Roemeens Voorzitterschap over verschillende thema’s reeds politieke input gevraagd aan de ministers.

  • Cohesie en landbouw: In haar oorspronkelijk voorstel bespaart de Commissie op cohesie en landbouw. De logica hierachter is dat een kleinere Unie (na een Brexit) ook een kleiner budget moet hebben. Vanzelfsprekend zijn verschillende lidstaten dit voorstel niet genegen.
  • Extern optreden: tijdens de Raad Algemene Zaken van 21 mei was er veel onenigheid over de financiële aspecten van het extern optreden. Meer specifiek gingen de discussies over het Europees Ontwikkelingsfonds en het Europees Nabuurschapsbeleid.
  • Ook over de klimaat en migratieaspecten van het MFK hielden de ministers in maart een oriënterend debat

Volgende stappen

Op basis van alle input vernieuwde het Roemeens Voorzitterschap het onderhandelingsdocument. Ondertussen verspreidde men het ook naar de experts in de technische werkgroepen. De exacte inhoud (en dus thema’s waarover de Europese Raad input zal geven) werd voorlopig echter nog niet publiek gemaakt. Toch lijkt de kans heel groot dat veel van bovenstaande onderwerpen in het uiteindelijk onderhandelingsdocument zullen staan.

Na de technische gesprekken in de werkgroepen, is de volgende stap om het onderhandelingsdocument op 18 juni tijdens de Raad Algemene Zaken finaal af te kloppen. Enkele dagen later zal het document dan als leidraad van discussies dienen tijdens de Europese Top in Sibiu van 20 juni. De verwachting en hoop is dat het uiteindelijke MFK afgeklopt wordt tegen het einde van 2019.

Maak een account aan

Volg ons