U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Michel organiseert MFK-top in februari

28 januari 2020 - door Simon De Coster

Charles Michel nodigt de staatshoofden en regeringsleiders van de 27 lidstaten uit voor een uitzonderlijke top.

  • Top start op 20 februari en staat volledig in het teken van het MFK
  • Michel wil tijdens de top een akkoord vinden
  • Na consultaties presenteert hij zelf een nieuw voorstel
Michel organiseert MFK-top in februari

Achtergrond

De onderhandelingen over een nieuw MFK lopen al lange tijd moeizaam. Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, wil nu snelheid maken. Daarom organiseert hij een uitzonderlijke Europese top die volledig gewijd is aan het MFK.

Michel’s ambitie is om tijdens deze top een akkoord te vinden over de nieuwe meerjarenbegroting. Daarmee zouden vertragingen vermeden worden, en kunnen de programma's tijdig geïmplementeerd kunnen worden. De nieuwe programmaperiode start in principe op 1 januari 2021.

Zware onderhandelingen

Om dat doel te bereiken zal Michel zijn beste onderhandelingsvermogen moeten boven halen. Hij roept op om samen naar compromissen te zoeken. En dat zal nodig zijn. De Europese Commissie stelt een budget van 1,14% van het BNI voor. Het Europees Parlement vindt dit niet ambitieus genoeg en vraag 1,3% van het BNI. Dat is dan weer veel meer dan de limiet van 1% die de netto-betalers voorstellen. Binnen de Raad stelde het Fins voorzitterschap 1,07% voor als gulden middenweg, maar daar kwam langs alle kanten kritiek op.

Ook over de introductie van eigen middelen, de voorwaarden, en het budget voor de specifieke programma’s moet men nog een akkoord vinden.

Om tot een akkoord te komen zal Michel raadplegingen doen in de verschillende lidstaten. Op basis daarvan zal hij voor de Europese top van 20 februari zelf een MFK-voorstel voorbereiden.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons