U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Herstel- en veerkrachtfaciliteit (RRF): Europese Commissie publiceert volgende stappen

17 september 2020 - door Maarten Libeer

De Europese Commissie stelde een communicatie voor waar de strategische richtsnoeren voor de faciliteit voor herstel en veerkracht in vervat staan.

 • De Commissie identificeert zeven beleidsdomeinen waar de investeringen in kunnen kaderen.
 • De herstelplannen moeten uiterlijk 30 april 2021 ingediend worden, maar lidstaten worden sterk aangemoedigd om voor 15 oktober 2020 al voorlopige plannen in te dienen.
 • De plannen moeten ook sterk gelinkt worden met het Europees Semester. 

De faciliteit is het belangrijkste herstelinstrument in het hart van de NextGeneration EU dat de EU zal helpen om sterker en veerkrachtiger uit de huidige crisis tevoorschijn te komen. De faciliteit zal een nooit eerder geziene financiële steun van 672,5 miljard euro aan leningen en subsidies verstrekken. 

Herstel- en veerkrachtfaciliteit (RRF): Europese Commissie publiceert volgende stappen

Welke investeringen?

De Europese Commissie identificeerde zeven domeinen waar de plannen binnen kunnen kaderen. Deze domeinen zijn voor alle lidstaten van groot belang en helpen om de dubbele transitie naar een groenere en digitale samenlevingen in realiteit te brengen. 

 • Power up 
  Inzetten op duurzame, schone technologieën en het versnellen van het gebruik van hernieuwbare energie.
   
 • Renovate
  De verbetering van de energie-efficiëntie van openbare en particuliere gebouwen.
   
 • Recharge and refuel
  Het bevorderen van toekomstbestendige schone technologieën om het gebruik van duurzaam, toegankelijk en slim vervoer, oplaad- en tankstations en de uitbreiding van het openbaar vervoer te versnellen.
   
 • Connect
  De snelle uitrol van snelle breedbanddiensten naar alle regio's en huishoudens, inclusief glasvezel- en 5G-netwerken.
   
 • Modernise 
  De digitalisering van het openbaar bestuur en de diensten, met inbegrip van de justitiële en gezondheidszorgstelsels.
   
 • Scale-up
  De toename van de Europese industriële data cloud capaciteiten en de ontwikkeling van de krachtigste, meest geavanceerde en duurzame processoren.
   
 • Reskill and upskill
  De aanpassing van de onderwijssystemen ter ondersteuning van digitale vaardigheden en onderwijs- en beroepsopleidingen voor alle leeftijden.

Lees alles over deze vlaggenschip initiatieven hier. 

Criteria voor de plannen: 

Om van de herstel- en veerkrachtfaciliteit te kunnen profiteren, moeten de lidstaten hun ontwerpherstel- en veerkrachtplannen indienen in overeenstemming met hun verslagen over het Europees semester.  Daarin dienen de landenspecifieke aanbevelingen ook een plaats te vinden, en daarenboven ook inzetten op de groene en digitale transities.

De Commissie zal de herstel- en veerkrachtplannen beoordelen op basis van transparante criteria. De Commissie zal controleren of de plannen: 

 • bijdragen tot een doeltreffende aanpak van de uitdagingen die in de desbetreffende landenspecifieke aanbevelingen worden genoemd;
 • maatregelen bevatten die effectief bijdragen aan de groene en digitale overgangen;
 • bijdragen tot de versterking van het groeipotentieel, het scheppen van werkgelegenheid en de economische en sociale veerkracht van de lidstaat

Timing

De Commissie verzoekt het Europees Parlement en de Raad zo snel mogelijk overeenstemming te bereiken over het wetgevingsvoorstel, zodat de faciliteit vanaf 1 januari 2021 operationeel wordt.

De uiterste termijn voor de indiening van de herstel- en veerkrachtplannen is 30 april 2021. De lidstaten worden echter aangemoedigd om hun voorontwerpen vanaf 15 oktober 2020 in te dienen. De lidstaten moeten zo snel mogelijk een brede beleidsdialoog aangaan met alle relevante belanghebbenden om hun herstel- en veerkrachtplannen voor te bereiden.

De Commissie presenteert ook nog aanvullende richtsnoeren voor de lidstaten over de wijze waarop zij hun herstel- en veerkrachtplannen het best kunnen presenteren, samen met een standaardmodel voor hun plannen. Deze zullen zeer binnenkort beschikbaar komen. 

Officiële EU-pagina
Template voor de plannen
Extra technische informatie
Pagina RRF

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons