U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Finnen willen strak tijdschema voor MFK

13 augustus 2019 - door Simon De Coster
  • Het MFK legt vast hoeveel de EU mag uitgeven aan haar programma's en beleid
  • Een overeenkomst zou in december 2019 bereikt worden
  • De meeste lidstaten gaan akkoord met het tijdschema, maar er zijn ook kritische stemmen

Dit artikel werd geschreven door studente Nicole Krumb in het kader van de zomercursus Nederlands, georganiseerd door de Taalunie en Universiteit Gent

Finnen willen strak tijdschema voor MFK

Vragenlijst en bilateraal overleg

Op 19 juli maakte het Fins Voorzitterschap het tijdschema voor de MFK 2021-2027 bekend. Volgens hun planning vinden in september nog technische besprekingen plaats. Experten van de lidstaten discussiëren daarbij over bepaalde aspecten, zoals de flexibiliteit, duur van programma's, conditionaliteit, etc.

De Finnen stuurden reeds een vragenlijst naar de lidstaten, waarmee ze de mogelijkheid hebben te laten weten wat hun belangrijkste prioriteiten in het kader van het MFK zijn. De lidstaten kunnen die vragenlijst tot en met 26 augustus indienen.

Nadien voert het Fins Voorzitterschap met elke lidstaat bilaterale gesprekken. Daaruit hopen de Finnen een rode draad te halen als leidraad voor de Europese Raad. Volgens Europees Commissaris voor Begroting Günther Oettinger moeten de cijfers klaar zijn voor die Europese Raad van oktober. Alle landen moeten een minimum- en maximumlimiet voor de verschillende programma’s aangeven, alsook een voorstel voor eigen middelen maken. Die eigen middelen bepalen waar de EU inkomsten vandaan komen.

Veel eensgezindheid, maar ook kritiek

Hoewel het plan ambitieus is, werd het door de meerderheid van de lidstaten goed ontvangen. Een klein aantal landen uitte zich kritisch. Polen, Hongarije, Italië en Litouwen benadrukten dat de kwaliteit van de onderhandelingen primeren boven de snelheid ervan. Duitsland, Polen en Zweden bekritiseerden het onevenwicht van het actuele MFK. Denemarken wil een “modern” MFK (met een focus op klimaat, wetenschap en Afrika) dat niet meer dan 1% van het BNI bedraagt.

Tegen het einde van dit jaar zou een overeenkomst bereikt worden. Ook het Europees Parlement wil voor het einde van het jaar een akkoord op tafel zien liggen. Zo komt de implementatie van de nieuwe cohesiefondsen niet in het gedrang. Omdat het tijdschema heel druk is, overweegt men een extra Europese Raad in november te organiseren.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons