U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europees minimumloon: sociale partners zijn verdeeld

09 september 2020 - door Maarten Libeer

Begin dit jaar stelde de Europese Commissie als één van haar eerste beleidsdaden, een consultatie voor van de sociale partners rond een Europees minimumloon. De bedoeling is dat er een uniform minimumloon zal komen dat zal gelden in alle lidstaten, maar wel om de systemen en de instellingen te versterken van lidstaten waar er minder sociale bescherming is.

Nadat de eerste stap van de consultatie was afgerond en er bleek dat er nood was aan bijkomende Europese actie, kregen de Europese sociale partners tot begin september de tijd om hun mening te geven over hoe die Europese actie er dan moet uitzien: een wetgevend of niet-wetgevend initiatief. 

Lees hier de standpunten van de verschillende sociale partners: 

Europees minimumloon: sociale partners zijn verdeeld

Wat zeggen de sociale partners? 

Voor BusinessEurope, SMEunited en CEEP (maar ook voor Ceemet) is de Europese Unie niet bevoegd om een bindend rechtsinstrument in te voeren om de minimumlonen te regelen. Voor de werkgevers vallen deze kwesties onder de bevoegdheid van de nationale sociale partners en de lidstaten. Als de Europese Commissie dan toch voor een bindende richtlijn zou kiezen, zou ze zo haar eigen bevoegdheden overschrijden. 

Wat wel mogelijk is voor de werkgeversorganisaties, is dat de Europese Commissie een aanbeveling voor de Raad voorstelt waar het Europees Semester dan een instrument kan zijn dat toezicht houdt op bijvoorbeeld bepaalde looncriteria. 

De vakbondskoepel ETUC ziet dan wel een grote rol voor EU-wetgeving. Zij vinden het bemoedigend dat de Europese Commissie erkent dat de situatie van laagbetaalde werknemers is verslechterd en dat de loonongelijkheid is toegenomen. Nu de reële lonen in veel lidstaten nog steeds lager zijn dan tien jaar geleden, ondanks de verbeterde economische prestaties, is het hoog tijd dat er actie wordt ondernomen om het probleem van de lage lonen in Europa aan te pakken.

Daarnaast blijft dit onderwerp ook een heel erg politiek gevoelig, vooral voor de Scandinavische lidstaten. Het wordt dus reikhalzend uitkijken naar wat de Europese Commissie nu zal voorstellen. 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons