U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

De contouren van het herstelfonds en een Frans-Duits voorstel

19 mei 2020 - door Maarten Libeer

De voorstellen van de Europese Commissie voor het recovery instrument krijgen meer en meer vorm. Officieel worden ze pas volgende week woensdag, 27 mei 2020, voorgesteld, maar von der Leyen lichtte een tipje van de sluier op in het Europees Parlement. Een nieuw Frans-Duits voorstel geeft het recovery instrument nu ook een nieuwe richting. 

  • Herstelfonds zal uit drie pijlers bestaan
  • Het herstel zal gestoeld zijn op de prioriteiten van de EU: digitalisering en het klimaat
  • Frans-Duits voorstel op basis van subsidies aan zwaar getroffen lidstaten
De contouren van het herstelfonds en een Frans-Duits voorstel

Tijdens de plenaire zitting van het Europees Parlement gaf von der Leyen een eerste indicatie van de plannen. Ze haalde aan dat het coronavirus een standaardvoorbeeld is van externe en symmetrische schok is. Dit wil zeggen dat alle landen op eenzelfde manier worden getroffen. Wat dan wel verschilt is het feit dat bepaalde lidstaten niet dezelfde budgettaire mogelijkheden hebben als andere, wat het gelijke speelveld van de interne markt in gevaar brengt. 

Ook Europees Commissaris voor competitie Vestager haalt dit aan en wijst naar ongelijke mogelijkheden op vlak van staatssteun. Het herstelplan moet de versnippering van de interne markt als gevolg van staatssteun corrigeren. Anders zullen de economieën van de lidstaten zich niet in hetzelfde tempo herstellen en dreigt het herstel veel trager te verlopen. 

De drie pijlers van het herstelfonds

Dit alles rechtvaardigt dus het optreden van de Europese instellingen.

Het toekomstige EU-herstelfonds rust op drie pijlers en zal de strategische prioriteiten van de EU volgen, om de economieën van de EU ook klaar te stomen voor de toekomst, via investeringen in het klimaat en de digitale transformatie.

  1. De eerste pijler zal gericht zijn op het ondersteunen van de lidstaten om zich te herstellen, te repareren en sterker uit de crisis te komen. Het grootste deel van het geld zal binnen deze eerste pijler worden besteed aan een nieuw instrument voor herstel en veerkracht, dat in het leven is geroepen om belangrijke overheidsinvesteringen en hervormingen te financieren die zijn afgestemd op de Europese prioriteiten. Het cohesiebeleid zal ook profiteren van extra middelen. 

  2. De tweede pijler is bedoeld om de economie weer op gang te brengen en de particuliere investeringen aan te zwengelen. Hier wordt gekeken naar InvestEU als hefboom voor investeringen in bijvoorbeeld AI en 5G. Daarnaast komt er ook een nieuwe strategische investeringsfaciliteit die zal investeringen in strategische waardeketens.  

  3. De derde pijler van het Herstelfonds zal lessen trekken uit de crisis. De middelen van het Europees mechanisme voor civiele bescherming (ECCP) zullen worden verhoogd, evenals die van het toekomstige onderzoeksprogramma Horizon Europe en de steun voor de pretoetreding tot de EU of tot de buurlanden. Er zal ook een nieuw programma op het gebied van de volksgezondheid worden gelanceerd.

Deze prioriteiten werden al meegegeven, maar over de concrete invulling van deze steun - subsidies, leningen of een combinatie - is nog geen zekerheid. Frankrijk en Duitsland, de twee grootste lidstaten, deden hun duit in de zak door een gezamenlijk voorstel.
 

Frans-Duits voorstel voor Europees Herstelfonds

Berlijn en Parijs hebben zelf een voorstel voor het Europees Herstelfonds op tafel gelegd. In hun ogen moet dit een fonds van 500 miljard euro zijn om de landen en industrieën te steunen die het hardst geraakt zijn door de coronacrisis. Het fonds moet ook beperkt zijn in de tijd.

Het voorstel van 500 miljard euro is veel minder dan de 2 triljoen euro voorgesteld door het Europees Parlement. Daarnaast komt er geen mutualisatie van de schuld en blijft elke lidstaat verantwoordelijk voor hun bijdrage aan het EU-budget. 

De verdeling van het fonds zou via subsidies verlopen aan de gebieden en sectoren die het hardst geraakt zijn en daarbij ook gebruik maken van het cohesiebeleid. Er zijn nochtans heel wat landen die geen voorstander zijn van het principe om het fonds te gebruiken om subsidies uit te delen. 

Frankrijk en Duitsland stellen voor dat het fonds opgebouwd is uit vier pijlers:

  • Bescherming van de gezondheid
  • Fiscale stimuli
  • De ecologische transitie
  • Economische soevereiniteit

Commissievoorzitter Ursula Von Der Leyen heeft al aangegeven dat hun voorstel in lijn ligt met het herziene voorstel van het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 en het Europees Herstelfonds dat gepresenteerd zal worden op 27 mei.
 

Je kan het Frans-Duitse voorstel hier nalezen (enkel beschikbaar in het Frans).

Lees hier de speech van von der Leyen voor het Europees Parlement.

Hier vind je de resolutie van het Europees Parlement over het nieuwe MFK.

Maak een account aan

Volg ons