U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Onderwijs jeugd cultuur en sport > Cultuur en media > Eu nieuws >

Akkoord tussen EU-instellingen over Creative Europe

16 december 2020 - door Veronique Vennekens

Er komt wat vaart in: nu ook een interinstitutioneel akkoord tussen de lidstaten en het Europees Parlement over Creative Europe 2021-2027.

  • Het akkoord moet nog formeel worden goedgekeurd.
  • Het budget bedraagt meer dan 2.4 miljard euro.
  • Acties rond media geletterdheid, pluralisme en mediavrijheid zijn nieuw in het programma.
Akkoord tussen EU-instellingen over Creative Europe

Wat zal er niet veranderen?

Creative Europe is het subsidieprogramma voor de culturele en creatieve sector. Het budget voor de periode 2021-2027 bedraagt zo’n 2.4 miljard euro. Het nieuwe programma zal -net zoals vroeger- culturele en linguïstische diversiteit, erfgoed en concurrentievermogen promoten. 

Culturele en creatieve organisaties en professionals kunnen blijven samenwerken over grenzen heen en zo een breder publiek aantrekken. Het aanpakken van maatschappelijke vragen en het ondersteunen van beginnende artiesten blijft een belangrijk onderdeel van Creative Europe. Het MEDIA onderdeel zal zowel Europese als internationale projecten blijven steunen, nieuw talent begeleiden en het gebruik van nieuwe technologieën aanmoedigen.

Wat is nieuw?

Voor het eerst wordt de nieuwsmedia-sector ook opgenomen in het programma. Zij krijgen steun via diverse acties die mediageletterdheid, pluralisme en mediavrijheid aanmoedigen. Deze acties komen terecht onder de pijler voor cross-sectorale projecten.

De bestaande Creative Europe (2014-2020) doelstellingen vormen de basis voor de nieuwe doelstellingen en sluiten aan bij de actuele algemene Europese thema's:

  • A European Green Deal: klimaat in focus binnen het economisch herstel, focus op duurzaamheid, weerbaarheid en kwaliteit vóór kwantiteit, met extra aandacht voor de relatie tussen cultureel erfgoed & toerisme.
  • A Europe Fit for the Digital Age #digitalforculture: digitale en technologische vooruitgang om culturele en creatieve beleving zowel ‘gemengd’ toegankelijk als ook mogelijk te maken (blended mobility).
  • An Economy that Works for People: de rol van cultuur nóg meer aanwenden in de bevordering van sociale cohesie, gendergelijkheid, artistieke en journalistieke vrijheid, culturele diversiteit en mensenrechten, alsook in de samenwerking met de Westelijke Balkan. 

Volgende stappen

De tekst moet nog formeel worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de lidstaten. Dan moet het werkprogramma voor 2021 nog opgesteld worden. De eerste Creative Europe oproepen voor de nieuwe programmaperiode verwachten we in de lente van 2021.

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons