U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > economisch beleid > begroting > dossiers >

Meerjarig Financieel Kader 2021-2027

Het Meerjarig Financieel Kader (MFK) stelt de uitgaven van de Europese Unie vast. Het bepaalt hoeveel middelen de verschillende Europese programma's toegewezen krijgen. Ook de jaarlijkse begroting van de EU moet zich altijd schikken naar de marges vastgelegd in het MFK. Het MFK wordt vastgelegd voor een periode van 7 jaar. Het huidig kader loopt van 2014 tot 2020 en loopt dus dit jaar af.

Daarom lanceerde Europese Commissie op 2 mei 2018 een voorstel voor een Meerjarig Financieel Kader 2021-2027. Daarin doet de Commissie per beleidsdomein ('heading') een voorstel welke programma's daartoe moeten behoren en hoeveel middelen ze zullen krijgen.

Het voorstel van de Commissie bedraagt een MFK van €1134 miljard euro (2018 prijzen). Dat komt overeen met 1.11% van het Bruto Nationaal Inkomen (BNI) van de EU27. De Commissie wil dit budget als volgt verdelen over de verschillende headings:

 1. Single Market, Innovation and Digital - €166 miljard (14,7%)
 2. Cohesion and Values - €392 miljard (34,5%)
 3. Natural Resources and Environment - €337 miljard (29,7%)
 4. Migration and Border Management - €31 miljard (2,7%)
 5. Security and defence - €24 miljard (2,1%)
 6. Neigbourhood and the World - €109 miljard (9,6%)
 7. European Public Administration - €76 miljard (6,7%)

In vergelijking met het huidig MFK wil de Commissie in de toekomst meer middelen inzetten op onderzoek en innovatie. Ook investeringen, migratie grensbeleid, veiligheid en defensie krijgt in dit voorstel meer middelen. Die middelen worden vooral bij het cohesiebeleid (-10%) en het GLB (-15%) gehaald.

Voornaamste discussiepunten

Omdat MFK onderhandelingen slechts om de zeven jaar plaatsvinden, staan ze erom bekend zeer moeilijk te zijn en lang te duren. Ook nu is dat het geval. Dit zijn de belangrijkste discussiepunten.

 • De grootte van het budget: de lidstaten kunnen worden opgedeeld in de netto-betalers (zij dragen meer bij aan het budget dan ze eruit ontvangen via de programma's) en de netto-ontvangers (zij ontvangen meer dan ze bijdragen). Netto-betalers (Nederland, Duitsland,...) willen niet dat het budget hoger is dan 1% van het BNI. Netto-ontvangers zien hier minder graten in. Ook het Europees Parlement wil een groot budget: 1,3% van het BNI.
 • Besparingen in cohesie en landbouw: lidstaten die veel middelen ontvangen uit de cohesiefondsen (cohesielanden zoals Roemenië) willen geen besparingen op dit budget. Hetzelfde geldt voor landbouw.
 • Middelen: om het budget te financieren is er de mogelijkheid om nieuwe inkomstenbronnen te zoeken. Zo stelt het Europees Parlement voor om een taks op de hoeveelheid niet-gerecycleerd plastic afval in te voeren. Veel lidstaten zijn hier echter niet voor te vinden.

Procedure

Het MFK is een verordening die via de bijzondere wetgevingsprocedure moet beslist worden (Art. 312 TFEU). In principe is de Raad hier de enige wetgever. Wel moet het Europees Parlement haar goedkeuring verlenen aan de Raad. In de praktijk speelt ook de Europese Raad met staatshoofden en regeringsleiders een grote rol. Vooral in de eindspurt van de onderhandelingen neemt de Europese Raad nog veel beslissingen over specifieke aspecten van het MFK.

 

Maak een account aan

Geen gerelateerd nieuws
 • Andere
  Michel publiceert nieuwe nego-box

  Om snelheid te maken in de onderhandelingen, publiceert Charles Michel een nieuwe nego-box in voorbereiding naar de MFK top. In het algemeen lijkt dit document op het Finse onderhandelingsdocument, maar enkele zaken zijn aangepast.

 • Andere
  Michel organiseert MFK-top in februari

 • Europees Parlement
  EP pauzeert sectorale onderhandelingen

  Het Europees Parlement vindt dat de onderhandelingen van het MFK te traag gaan. Bovendien willen ze een veel ambitieuzer budget dan wat er binnen de Raad besproken wordt. Daarom beslist het om alle politieke trilogen over de sectorale programma's te bevriezen. Dat betekent dat alle interinstitutionele onderhandelingen over de nieuwe programma's gepauzeerd worden tot er vooruitgang is in de MFK onderhandelingen.

 • Raad van de Europese Unie
  Fins voorzitterschap publiceert nego-box

 • Raad van de Europese Unie
  Fins voorzitterschap publiceert timing

  Het Fins voorzitterschap is vastbesloten om voor het einde van het jaar een akkoord te vinden over het MFK. Daarvoor stelt het een strakke timing voor. Veel lidstaten worden daar echter niet warm. Ze vinden dat zo'n groot dossier namelijk in de diepte moet worden besproken, en niet zo snel mogelijk.

 • Raad van de Europese Unie
  Roemeens voorzitterschap maakt update van onderhandelingsdocument

 • Raad van de Europese Unie
  Oostenrijks voorzitterschap introduceert een nego-box

  De onderhandelingen in de Raad lopen moeilijk. Om ze te faciliteren introduceren de Oostenrijkers een onderhandelingsdocument. Daarin staan alle artikels die moeilijk te onderhandelen zijn. Zo kunnen de lidstaten zich focussen op de moeilijke onderdelen.

 • Voorstel Europese Commissie
  Commissie presenteert MFK voorstel

Europese Commissie

Commissaris voor Budget Johannes Hahn (Oostenrijk)

Raad

Het voorstel wordt besproken in de Raad Algemene Zaken, ter voorbereiding op gesprekken in de Europese Raad.

Europees Parlement

Het voorstel werd besproken in de commissie BUDG van het Europees Parlement. Het onderhandelingsteam bestaat uit Johan van Overtveldt (ECR, België), Jan Olbrycht (EPP, Polen), Margarida Marques (S&D, Portugal), Valérie Hayer (Renew Europe, Frankrijk) en Rasmus Andresen (Greens/EFA, Duitsland)

Volg ons