U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Economisch beleid

De interne markt van goederen, diensten, personen en kapitaal vormt het hart van de Europese Unie. Om van deze eengemaakte markt een succes te maken is Europa actief in heel wat verschillende domeinen. Zo wil de Unie belastingontduiking en fraude tegen gaan, ondernemerschap en innovatie aanmoedigen en de uitdagingen van de digitale wereld tegemoet treden.

Europese Commissie verhoogt het budget voor milieu- en klimaatacties

Icon NIEUWS Europese Commissie verhoogt het budget voor milieu- en klimaatacties

04 juni 2018 - door Melanie De Caluwé

Het budget van het LIFE-programma van de EU krijgt in het voorstel van de Commissie bijna 60% meer funding voor de periode 2021-2027.

Lees meer
Nieuw budget voor landbouw na 2020

Icon NIEUWS Nieuw budget voor landbouw na 2020

04 juni 2018 - door Melanie De Caluwé

Voor de nieuwe meerjarenbegroting stelt de Commissie een nieuw budget voor landbouw voor. Het voorstel houdt een modernisering en vereenvoudiging van de subsidiëring in.

Het voorstel van de...

Lees meer
Digitale contracten: Maltees voorzitterschap publiceert compromistekst

Icon NIEUWS Digitale contracten: Maltees voorzitterschap publiceert compromistekst

24 mei 2018 - door Veronique Vennekens

Het Maltees voorzitterschap publiceerde een compromistekst voor het voorstel over de levering van digitale inhoud. Uit deze tekst blijkt dat de lidstaten technische veranderingen willen aan de...

Lees meer
De Raad bespreekt digitale contracten maar stelt online verkoop van goederen uit

Icon NIEUWS De Raad bespreekt digitale contracten maar stelt online verkoop van goederen uit

24 mei 2018 - door Veronique Vennekens

De Raad heeft op 28 maart het voorstel voor de online of verkoop op afstand van goederen niet besproken en het dossier uitgesteld tot juni 2017. Het voorstel van contracten voor digitale inhoud...

Lees meer
Regels voor online verkoop: JURI comité debatteert over harmonisatieniveau

Icon NIEUWS Regels voor online verkoop: JURI comité debatteert over harmonisatieniveau

24 mei 2018 - door Veronique Vennekens

Het parlementair comité voor juridische zaken boog zich op 22 maart over de voorgestelde amendementen van het IMCO comité op het voorstel over contractregels voor de online verkoop van goederen....

Lees meer
Digitale contracten: onenigheid over 'andere data' voorzieningen

Icon NIEUWS Digitale contracten: onenigheid over 'andere data' voorzieningen

24 mei 2018 - door Veronique Vennekens

Op 22 maart werd er druk gediscussieerd bij het IMCO en JURI parlementair comité over het voorstel rond contracten voor digitale inhoud. Over enkele zaken geraken de MEP's het maar niet eens....

Lees meer
Digitale contracten: Europees Parlement publiceert amendementen ontwerprapport

Icon NIEUWS Digitale contracten: Europees Parlement publiceert amendementen ontwerprapport

24 mei 2018 - door Veronique Vennekens

De Parlementaire comité's IMCO (interne markt en consumentenbescherming) en JURI (juridische zaken) werken samen aan een rapport over het voorstel van de Europese Commissie omtrent digitale...

Lees meer
Regels voor online verkoop: amendementen op ontwerprapport zijn gepubliceerd

Icon NIEUWS Regels voor online verkoop: amendementen op ontwerprapport zijn gepubliceerd

24 mei 2018 - door Veronique Vennekens

De parlementaire comités IMCO en JURI dienden samen 346 amendementen in op het ontwerprapport van Pascal Arimont. De meeste amendementen willen materiële goederen die digitale inhoud bevatten...

Lees meer
Regels voor levering digitale inhoud: Raadsvoorzitterschap stelt COREPER voor om Data Protection Supervisor te raadplegen

Icon NIEUWS Regels voor levering digitale inhoud: Raadsvoorzitterschap stelt COREPER voor om Data Protection Supervisor te raadplegen

24 mei 2018 - door Veronique Vennekens

Het voorstel voor de richtlijn over de levering van digitale inhoud roept enkele vragen op omtrent de bescherming van persoonsgegevens. Tijdens de opmaak van het voorstel heeft de Europese...

Lees meer
Regels voor levering digitale inhoud en online verkoop: Europese Commissie licht eerste resultaten REFIT toe

Icon NIEUWS Regels voor levering digitale inhoud en online verkoop: Europese Commissie licht eerste resultaten REFIT toe

24 mei 2018 - door Veronique Vennekens

De eerste resultaten over de evaluatie van de “Garantierichtlijn” werden door de Commissie toegelicht in het IMCO-comité van het Europees Parlement. Op deze manier kan daarmee rekening gehouden...

Lees meer
Regels voor online verkoop: Bespreking werkdocument in Parlement

Icon NIEUWS Regels voor online verkoop: Bespreking werkdocument in Parlement

24 mei 2018 - door Veronique Vennekens

De parlementsleden gingen bij de bespreking van het werkdocument van rapporteur Arimont (EVP) dieper in op:

Het niveau van harmonisatie: de rapporteur opteert voor een maximale...

Lees meer
Regels voor online verkoop: Werkdocument Parlement

Icon NIEUWS Regels voor online verkoop: Werkdocument Parlement

24 mei 2018 - door Veronique Vennekens

De rapporteur Pascal Arimont (EVP) diende op 7 juli zijn werkdocument in bij het Europees Parlement. Dit werkdocument is op 14 juli door de Parlementaire Commissie IMCO besproken.

In het...

Lees meer
Levering digitale inhoud: Werkdocument Parlement

Icon NIEUWS Levering digitale inhoud: Werkdocument Parlement

24 mei 2018 - door Veronique Vennekens

De rapporteurs Evelyne Gebhardt (S&D) en Axel Voss (EPP) dienden op 23 juni hun werkdocument in bij het Europees Parlement. Dit werkdocument zal op 13 en 14 juli door de Parlementaire...

Lees meer
Hoorzitting van IMCO en JURI over regels levering digitale inhoud en online verkoop van goederen

Icon NIEUWS Hoorzitting van IMCO en JURI over regels levering digitale inhoud en online verkoop van goederen

24 mei 2018 - door Veronique Vennekens

De Commissies IMCO en JURI van het Europees Parlement hielden op 24 mei een hoorzitting gewijd aan het voorstel voor levering van digitale inhoud. De aanwezige experten halen verschillende...

Lees meer
Raad Justitie houdt beleidsdebat over regels levering digitale inhoud

Icon NIEUWS Raad Justitie houdt beleidsdebat over regels levering digitale inhoud

24 mei 2018 - door Veronique Vennekens

Het Nederlands voorzitterschap lichtte de voortgang in het dossier toe en stelde richtsnoeren voor het verdere werk tijdens het Slovaakse voorzitterschap voor op vlak van doelstellingen,...

Lees meer
Frans-Duitse samenwerking rond Europese eengemaakte digitale markt.

Icon NIEUWS Frans-Duitse samenwerking rond Europese eengemaakte digitale markt.

24 mei 2018 - door Veronique Vennekens

Frankrijk en Duitsland gaan samenwerken om hun belangen te verdedigen in de strategie van de Europese Commissie rond de eengemaakte digitale markt. Ze spraken dat af op 7 april 2016 in Metz,...

Lees meer
EU-financiering: hoeveel budget is er nog voor jouw project?

Icon BLOG EU-financiering: hoeveel budget is er nog voor jouw project?

04 mei 2018 - door Melanie De Caluwé

Dit is hét moment om jouw projectvoorstel nog in te dienen. De meeste subsidieprogramma's lopen immers nog tot 2020.

Lees meer
Commissie bindt de strijd aan tegen oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen

Icon NIEUWS Commissie bindt de strijd aan tegen oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen

28 april 2018 - door Melanie De Caluwé

De Europese Commissie stelde een nieuwe richtlijn voor om oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen te verbieden. Het verbod zou een eerlijkere behandeling van kleine en...

Lees meer
H2020 - Space 2018-2020

Icon CALL H2020 - Space 2018-2020

Deadline:
Lees meer
H2020 - Inclusive and sustainable growth through cultural and creative industries and the arts (TRANSFORMATIONS-06-2018)

Icon CALL H2020 - Inclusive and sustainable growth through cultural and creative industries and the arts (TRANSFORMATIONS-06-2018)

Deadline:

De ontwikkeling van culturele en creatieve industrieën (CCI's) is van vitaal belang voor een levendige economie en als middel om EU-regio's nieuw leven in te blazen. De CCI's stellen 7,5% van de...

Lees meer
H2020 - Research for inclusive growth: addressing the socioeconomic effects of technological transformations (TRANSFORMATIONS-01-2018)

Icon CALL H2020 - Research for inclusive growth: addressing the socioeconomic effects of technological transformations (TRANSFORMATIONS-01-2018)

Deadline:

Technologische transformaties zoals automatisering, robotisering en digitalisering hebben diepgaande sociaaleconomische gevolgen. Ze creëren zowel kansen als uitdagingen voor de toekomst van werk...

Lees meer
H2020 - Improving access by innovative SMEs to alternative forms of finance (ALTFI-01-2017)

Icon CALL H2020 - Improving access by innovative SMEs to alternative forms of finance (ALTFI-01-2017)

Deadline:

De toegang van innovatie kmo's tot diverse manieren van financiering moet verbeterd worden. Er is nood aan: sensibiliseren en verbetering van de capaciteit van de financiële leveranciers,...

Lees meer
H2020-ECSEL-2017-2-RIA-TWO-STAGE

Icon CALL H2020-ECSEL-2017-2-RIA-TWO-STAGE

Deadline:
Lees meer
H2020-ECSEL-2017-1-IA-TWO-STAGE

Icon CALL H2020-ECSEL-2017-1-IA-TWO-STAGE

Deadline:
Lees meer
Training of national judges in EU Competition Law

Icon CALL Training of national judges in EU Competition Law

Deadline:

The new call for proposals focuses on EU competition law trainings addressing a specific target group: national judges dealing with the review of national competition authorities' decisions and...

Lees meer
H2020 - Fortissimo 2 call 2 - HPC-Cloud Application Experiments

Icon CALL H2020 - Fortissimo 2 call 2 - HPC-Cloud Application Experiments

Deadline:

Fortissimo 2, een project dat binnen de topic 'ICT for manufacturing SMEs (I4MS)' onder Horizon 2020 door de EU gefinancierd wordt, heeft een nieuwe call voor experimenten gelanceerd. Fortissimo 2...

Lees meer

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Dossiers over dit thema

Regels digitale overeenkomsten: levering van digitale inhoud én verkoop van goederen

Zowel Parlement als Raad keuren finale teksten goed. Beide richtlijnen verschijnen in het Europees Publicatieblad.

Lees meer

Economisch beleid

Het economische beleid van de Europese Unie is erg breed en enorm veel actoren zijn hierin actief. Snuister door onze verschillende subthema's om meer specifieke informatie en contactpersonen te vinden.

Economisch beleid
Volg ons