Home >

Economisch beleid

De interne markt van goederen, diensten, personen en kapitaal vormt het hart van de Europese Unie. Om van deze eengemaakte markt een succes te maken is Europa actief in heel wat verschillende domeinen. Zo wil de Unie belastingontduiking en fraude tegen gaan, ondernemerschap en innovatie aanmoedigen en de uitdagingen van de digitale wereld tegemoet treden.

Regels voor levering digitale inhoud: Raadsvoorzitterschap stelt COREPER voor om Data Protection Supervisor te raadplegen

Icon NIEUWS Regels voor levering digitale inhoud: Raadsvoorzitterschap stelt COREPER voor om Data Protection Supervisor te raadplegen

24 mei 2018 - door Veronique Vennekens

Het voorstel voor de richtlijn over de levering van digitale inhoud roept enkele vragen op omtrent de bescherming van persoonsgegevens. Tijdens de opmaak van het voorstel heeft de Europese...

Lees meer
Regels voor levering digitale inhoud en online verkoop: Europese Commissie licht eerste resultaten REFIT toe

Icon NIEUWS Regels voor levering digitale inhoud en online verkoop: Europese Commissie licht eerste resultaten REFIT toe

24 mei 2018 - door Veronique Vennekens

De eerste resultaten over de evaluatie van de “Garantierichtlijn” werden door de Commissie toegelicht in het IMCO-comité van het Europees Parlement. Op deze manier kan daarmee rekening gehouden...

Lees meer
Regels voor online verkoop: Bespreking werkdocument in Parlement

Icon NIEUWS Regels voor online verkoop: Bespreking werkdocument in Parlement

24 mei 2018 - door Veronique Vennekens

De parlementsleden gingen bij de bespreking van het werkdocument van rapporteur Arimont (EVP) dieper in op:
Het niveau van harmonisatie: de rapporteur opteert voor een maximale...

Lees meer
Regels voor online verkoop: Werkdocument Parlement

Icon NIEUWS Regels voor online verkoop: Werkdocument Parlement

24 mei 2018 - door Veronique Vennekens

De rapporteur Pascal Arimont (EVP) diende op 7 juli zijn werkdocument in bij het Europees Parlement. Dit werkdocument is op 14 juli door de Parlementaire Commissie IMCO besproken.
In het...

Lees meer
Levering digitale inhoud: Werkdocument Parlement

Icon NIEUWS Levering digitale inhoud: Werkdocument Parlement

24 mei 2018 - door Veronique Vennekens

De rapporteurs Evelyne Gebhardt (S&D) en Axel Voss (EPP) dienden op 23 juni hun werkdocument in bij het Europees Parlement. Dit werkdocument zal op 13 en 14 juli door de Parlementaire...

Lees meer
Hoorzitting van IMCO en JURI over regels levering digitale inhoud en online verkoop van goederen

Icon NIEUWS Hoorzitting van IMCO en JURI over regels levering digitale inhoud en online verkoop van goederen

24 mei 2018 - door Veronique Vennekens

De Commissies IMCO en JURI van het Europees Parlement hielden op 24 mei een hoorzitting gewijd aan...

Lees meer
Raad Justitie houdt beleidsdebat over regels levering digitale inhoud

Icon NIEUWS Raad Justitie houdt beleidsdebat over regels levering digitale inhoud

24 mei 2018 - door Veronique Vennekens

Het Nederlands voorzitterschap lichtte de voortgang in het dossier toe en stelde richtsnoeren voor het verdere werk tijdens het Slovaakse voorzitterschap voor op vlak van doelstellingen,...

Lees meer
Frans-Duitse samenwerking rond Europese eengemaakte digitale markt.

Icon NIEUWS Frans-Duitse samenwerking rond Europese eengemaakte digitale markt.

24 mei 2018 - door Veronique Vennekens

Frankrijk en Duitsland gaan samenwerken om hun belangen te verdedigen in de strategie van de Europese Commissie rond de eengemaakte digitale markt. Ze spraken dat af op 7 april 2016 in Metz,...

Lees meer
Commissie bindt de strijd aan tegen oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen

Icon NIEUWS Commissie bindt de strijd aan tegen oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen

28 april 2018 - door Melanie De Caluwé

De Europese Commissie stelde een nieuwe richtlijn voor om oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen te verbieden. Het verbod zou een eerlijkere behandeling van kleine en...

Lees meer
H2020 - Space 2018-2020

Icon CALL H2020 - Space 2018-2020

Deadline:
Lees meer

Jouw VLEVA contact voor dit thema

Maak een account aan

Dossiers over dit thema

Regels digitale overeenkomsten: levering van digitale inhoud én verkoop van goederen

Zowel Parlement als Raad keuren finale teksten goed. Beide richtlijnen verschijnen in het Europees Publicatieblad.

Lees meer

Economisch beleid

Het economische beleid van de Europese Unie is erg breed en enorm veel actoren zijn hierin actief. Snuister door onze verschillende subthema's om meer specifieke informatie en contactpersonen te vinden.

Economisch beleid
Volg ons