U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > detachering > eu nieuws >

Raad wil aanpassingen in de richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

27 augustus 2018 - door Stagiair

Lidstaten vragen uitzonderingen onder andere voor bepaalde categorieën van ambtenaren in de richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

Raad wil aanpassingen in de richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

De vraag voor uitzonderingen staat te lezen in een compromisvoorstel van het Bulgaars voorzitterschap dat op 21 juni in de EPSCO Raad zal besproken worden.

Aanpassingen voor het Commissievoorstel voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Verschillende lidstaten vroegen uitzonderingen op de richtlijn voor onder andere:

  • mensen in dienst van het leger

  • politie

  • rechters

  • openbare aanklagers

  • onderzoekers

  • wethandshavingsdiensten

De lidstaten zeggen dat de huidige systemen die voor deze beroepen in werking zijn, niet kunnen gerijmd worden met het voorstel voor de richtlijn, maar wel al voldoende zijn.

De lidstaten willen ook een verhoging van de maximum tijd die gewerkt moet zijn om een uitzondering op de richtlijn te krijgen. De Commissie stelt een systeem voor voor arbeiders die acht uur per maand werken en dat is te kort voor de lidstaten. Ze stellen een systeem voor voor arbeiders die gemiddeld vijf uur per week werken, over vier weken. Dan zullen alle arbeiders die 20 uur per week werken vallen onder dit systeem.

Een andere aanpassing van de de lidstaten betreft de tijdsspanne waarin arbeiders moeten ingelicht worden over essentiële informatie over de contractuele relatie. De Commissie stelt voor dat dit vanaf dag één moet gegeven worden, verschillende lidstaten stellen daarop een minder strikte periode van twee maanden voor.

Bulgarije stelde daarop een meer verspreid voorstel voor, waarover consensus is. Tijdens de eerste kalenderweek vanaf de eerste werkdag, moet de basisinformatie gegeven worden. De overige informatie moet gegeven worden in de eerste maand.

Zoals verwacht, zijn twee grote vraagstukken overgelaten voor de onderhandelingen tussen de ministers:

  • de definitie van arbeiders

  • uitzondering van zeevaarders en zeevissers

Verschillende lidstaten, waaronder België, hebben een algemeen studievoorbehoud ingediend.

Het voorstel van de Commissie over de nieuwe richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden vindt u hier terug.

BRON:

Agence Europe

Maak een account aan

Volg ons