U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Detachering > Eu nieuws >

Nieuw resolutie moet beter migrantenkinderen beschermen

27 augustus 2018 - door Stagiair

Op 2 mei nam het Europees Parlement een resolutie aan die migrantenkinderen die toekomen in de EU moet beschermen.

Nieuw resolutie moet beter migrantenkinderen beschermen

In de resolutie roepen de MEP’s de lidstaten op om bij het implementeren van hun immigratiebeleid, ze de rechten en belangen van kinderen voorop dragen. Ze moeten rekening houden met de specifieke moeilijkheden waarmee minderjarige vluchtelingen en asielzoekers mee te maken hebben. Ze zijn bijvoorbeeld heel kwetsbaar voor geweld, uitbuiting en seksueel misbruik.

Rechten van migrantenkinderen in de EU

In 2017 dienden zo’n 650 000 mensen voor de eerste keer een asielaanvraag in bij een EU lidstaat. 31% daarvan waren minderjarig, van die minderjarigen kwam 13% alleen toe.

In navolging van een mededeling van de Commissie over de bescherming van migrantenkinderen, benadrukt ook deze resolutie dat alle kinderen, ongeacht hun migratiestatus, beschermd zijn door alle rechten die ze krijgen VN Conventie van de rechten van het kind.

Voorstellen van EP voor beleid rond migrantenkinderen

De resolutie stelt een aantal actiegebieden op voor beleid door lidstaten:

  • adequaat inzetten van middelen en fondsen om lokale en regionale autoriteiten te ondersteunen. Gebruik maken van Europese middelen zoals het Europees fonds voor Asiel, migratie en integratie

  • toegang bieden aan onderwijs, accommodatie en gezondheidszorg

  • verzekeren dat niet-begeleide minderjarigen afzonderlijk worden opgevangen van volwassenen, voor hun eigen veiligheid

  • dringend investeren in psychologische en psychiatrische hulp voor migrantenkinderen

  • procedures voor de toewijzing van een voogd aan een niet-begeleide minderjarige versnellen

  • verzekeren dat kinderen bij grensovergangen toegang hebben tot ambtenaren die specifiek instaan voor de bescherming van minderjarigen

  • voor kinderen en gezinnen met kinderen een opvang voorzien waarbij hun vrijheid niet wordt afgenomen, wanneer hun aanvraag wordt behandeld

  • verzekeren dat kinderen geïnformeerd worden over hun rechten op een kindvriendelijke en gendergevoelige manier

De resolutie spoort lidstaten ook aan om hun beleidsvoering op elkaar af te stemmen en samenwerking te versterken, zodat er geen gaten zijn tussen de verschillende diensten voor kinderbescherming, identificering van kinderhandel en misbruik, vooral op vlak van seksueel misbruik van jonge meisjes.

In april kwamen reeds verschillende beleidsbrieven uit die de integratie van migrantenkinderen moeten verbeteren. Lees er alles over in dit VLEVA-artikel:

Nieuwe rapporten over integratie van migrantenkinderen

BRON:

Europese Commissie

Maak een account aan

Volg ons